דרושים

להלן רשימת משרות פנויות בעיריית באר שבע

קישור לפתיחת פרטים נוספיםשם מכרזמספר מכרזתאריך אחרון להגשה

נציגי הציבור בוועדות הבחינה

 • גב' גולדה מויסא
 • מר דוד סעד
 • גב' מאשה קינה
 • גב' מתילדה כהן
 • מר עובדיה קלעי 
 • מר עדי וולפסון
 • עו"ס רחל גושן
 • מר צבי שוורץ
 • מר יאיר שלומקוביץ
 • מר ניסים אלשייך
 • עו"ס רחל ליבני
 • גב' אילנה גז