דוחות איכות הסביבה

תושבים יקרים,
כאן תוכלו לעיין בדו"חות המפורסמים מטעם המחלקה לאיכות הסביבה.
  
קובץ
2017
2017
2009