משאבי אנוש

הנתונים נכונים לשנת 2019

ייצוג הולם

  • 2891 נשים 
  • 65 יוצאי אתיופיה

מכתב עמידה ביעד יצוג הולם 2018
מבנה ארגוני

מספר בכירים (מדרג מנהל/ת מחלקה ומעלה) ברשות בחלוקה מגדרית 

  • 81 נשים 
  • 81 גברים 

שילוב בעלי מוגבלויות ברשות

מצ"ב קישור לפרסום הנתונים של אתר נציבות שוויון זכויות לאנשים מוגבלויות. בסוף הדף שבקישור יש טבלת אקסל עם רשימת מעסיקים ציבוריים ומידת עמידתם ביעד. עיריית באר שבע עומדת בייצוג מלא לשנת 2017. 

פרסום חמשת מקבלי השכר הגבוה ברשות לפי תפקידים בלבד

  • ראש הרשות
  • רופא וטרינר
  • ס. ראש הרשות
  • מנכ''לית
  • ס. ראש הרשות