דוח מבקר העירייה

תושבים יקרים,
כאן תוכלו לעיין בדוחות המפורסמים מטעם מבקר העירייה.
 
  
קובץמסנן
2019דוח מבקר העירייה לשנת 2019 מס' 37
2018דוח מבקר העירייה לשנת 2018 מספר 36
2017דוח מבקר העירייה לשנת 2017 מספר 35
2016דוח מבקר העירייה לשנת 2016 מספר 34
2015דוח מבקר העירייה לשנת 2015 מספר 33
2014דוח מבקר העירייה לשנת 2014
2013דוח מבקר העירייה לשנת 2013
2012דוח מבקר העירייה לשנת 2012
2011דוח מבקר העירייה לשנת 2011
2010דוח מבקר העירייה לשנת 2010
2009דוח מבקר העירייה לשנת 2009
2008דוח מבקר העירייה לשנת 2008
2007דוח מבקר העירייה לשנת 2007
2006דוח מבקר העירייה לשנת 2006
2005דוח מבקר העירייה לשנת 2005
2004דוח מבקר העירייה לשנת 2004
2003דוח מבקר העירייה לשנת 2003
​​​​​​​​