מיקומי מצלמות אבטחה ברחבי העיר

להלן רשימת מיקומי מצלמות אבטחה ברחבי העיר:

שם האתר כתובת
אצטדיון טרנראצ"ל 2
היכל הקונכיהאצ"ל 2
מגרש מכבי טאובלגרשפלד בן גוריון
מגרש קטרגל וקריקט שכונה ג' ממול ויקטורי כביש בן גוריון
גשר הצינורות(נווה נוי)נפתלי הרץ אימבר
גשר טורקיפארק נחל באר שבע
גשר הייטקבין פארק ההייטק לרכבת צפון
חניון רמב"ם חדשדוד חכם פינת בית אשל
חניון ויטמןהרצל פינת טוביהו
חניון רכבי אשפהרחה פריאר 8
חניון גרינברגרמב"ם פינת חברון
חניון השוק העירונירמב"ם פינת חברון
חניון בית אשל מחסני השוקרמב"ם בית אשל
חניון שוק הדגים/גרינברגחברון/בית אשל
חניון מתחם Cרמב"ם/חברון/בית אשל
חניון כורכר מול סורוקהחניון מול סורוקה
מוזיאון תרבות האיסלאםהדסה 78
מוזיאון הנגב לאומנויותהדסה 78
מוזיאון האנז"קהפלמ"ח אוסטרובסקי
מעון רמותרש"ל 5
מעון נווה זאבפיירברג
מעון עולם הילדדוד הראובני 25
חב"ד עוזיאלאלעזר בן יאיר 19
מקיף ו'בית אל
מקיף ג'בני אור פינת מבצע יואב
מקיף טוביהודוד הראובני
מקיף רגרהנשיא הרצוג
בית ספר אוריין(שכונה ה')טבנקין 7
בית ספר מצפהיהודה הלוי
בית ספר תומרמבצע נחשון
מקיף י"א רביןמרדכי נמיר
בית ספר מולדתשדרות ירושלים
בית ספר פלח 5יוסף בורג 33
בית ספר אילנותבורלא 5
בית ספר שז"רמבצע עובדה
מעון יום יהושוע יביןהרצל רוזנבלום 11
מעון יום יעליםהעלייה 7
מועדון חירשים מרשלכיכר קפלן
מעון יום אוצר החייםיעקב דורי 27
מרכז אורןאברהם אבינו רגר
מרכז אורותהשלום ארלוזורוב
מרכז גילתדוד המלך פינת אברהם אבינו
סקייט פארקכיכר קאנטרי באר שבע
בייקר פארקכיכר קאנטרי באר שבע
שדרת האוכל קק"ל(קק"ל/בית אשל)שדרות קק"ל
מתחם אמפי פארקפארק נחל באר שבע
תיאטרון הפרינג'אנילביץ
מרכז הצעיריםהרצל 12
לונדעדוד הראובני 25
הקטר הטורקי שד' טוביהודרך דוד טוביהו
מתחם הקטרטוביהו רמב"ם
מתנ"ס נווה נויאטד
מתנ"ס נווה זאבדב רונאל
מתנ"ס רמות(ספורטיב)הערים התאומות
הרשות למלחנה בסמיםהדסה 80
אגף הצעירים-כיווניםהדסה פינת הרצל
מתנ"ס י"אמרדכי נמיר
סטרטאפהשלום
מחלקת אחזקה-כיווניםאליהו הנביא 3
אולם ספורט נאות לוןשמחה הולצברג 6
מגרש גרוטאות עמק שרהעמק שרה
רווחה רסקובניין רסקו קומה6+7
רווחה ד'דוד המלך 10
בית גוזלן הדסה 78
מכון ביוב ישן/גנים ונוףהמלאכה
קשב לנוערהתחנה
מתחם יעליםזלמן שניאור 12
דטה סנטר(מוקד ישן)בניין העירייה
בית קרן מערכות מידעהנרייטה סולד 1
מחלקת אחזקת מוסדותזלמן שניאור 12
לשכה משפטיתכיכר מנחם בגין
מחסן חרום עמק שרההפועלים 2
מבנה עיריית באר שבעכיכר מנחם בגין 2
קצין ביקור סדיררחוב גולומב בית אריאל שלעבר
שירות פסיכולוגיגולדה מאיר
נקודת שיטור מרכז גילתרחבה מרכזית מרכז גילת
נקודת שיטור קק"לקק"ל 125
אגף התנועהרסקו סיטי
פארק סופר ספירגולדה מאיר
פארק עין גדיעין גדי 9
שצ"פ אבוחציראאבוחצירא 1
פארק אוסטרליהאבא אחימאיר
פארק מרמלדהבן גוריון רכבת צפון
פארק רמב"םגו אלון פינת העמצאות
פארק הפעמון(נווה נוי)הע"ל
פארק גן רמזהעצמאות פינת הדסה
פארק אלנביהעצמאות פינת הרצל
מגרש משחקים נחל בקעהצנחנים
פארק נחל בקעהצנחנים
פארק גן הראשוניםויצמן
פארק הכלבים שכונה דיהודה הלוי
שצ"פ הגדודיםפארק שכונת דרום
פארק אילן רמון(פארק ד')יהודה לוי
פארק שכונה ה' (יעלים)יעלים
מתקני כושר לוי אשכולכיכר מונטריאול
רחבת רד"קהרב קוק 28
גן שפריר כיכר מנחם בגין
פארק וטרניםליד פארק אוסטרליה
פארק מתקני כושר מאחורי קיוסק סבימאחורי סבי על דרך מצדה
פארק מרכז מוריםמרכז מורים
פארק סיניסיני פינת יעלים
פארק סנהדרין פינת יהודה הלויסנהדרין יהודה הלוי
פארק דרור נחל בקעעדן פרטוש פינת מרק לברי
פארק ד' שני אליהופארק שני אליהו
סיטי פארקרגר פינת המשחררים
פארק הילדיםאגוז
פארק גן סיאטל(רינגנבלום/רגר)רינגנבלום פינת רגר
צומת בנץ כרמל אביגדור אביטלצומת 45
אצ"ל פינת טוביהוצומת 17
אפיקים בנגב פינת דוד חכםצומת 26
מבואה צפונית(כניסה לעיר צפון)צומת 2
כניסה לעמק שרה הפועליםבוטקה שומר עמק שרה רחוב הפועלים
צומת דוד חכם פינת בית אשלדוד חכם פינת בית אשל
צומת הצנחניםהצנחנים פינת עדן פרטוש
הקוצר הכשרת היישובוישיי אושר עד
הפועלים הכשרת היישוב כיכר הפועלים
הבונים הכשרת הישובכיכר טויוטה עמק שרה
כיכר כניסה לעירייהכיכר מנחם בגין
כיכר השלום ארלוזורובהשלום ארלוזורוב
כיכר השלום זאב זבוטינסקיהשלום זבוטינסקי
הכשרת היישוב המנוףכניסה לעמק מכיוון כביש 25
צומת רגר/המשחרריםצומת 11
צומת רגר הנרייטה סולדצומת 12
צומת  רגר ויצמןצומת 13
צומת הקניון בן צביצומת 14
צומת רגר וינגייטצומת 9
צומת אלי כהן(רגר/טוביהו)צומת 15
צומת כניסה לעיר(צומת 2)צומת 2
צומת טוביהו/משחררים(צומת מוריה)צומת 21
צומת סוקולוב טוביהוצומת 23
הבונים דרך אילתצומת 24
צומת הפועלים דרך אילתצומת 25
דרך אילת פינת המלאכהצומת 28
צומת השוק העירוניצומת 29
צומת אברהם אבינו רגרצומת 3
יגאל אלון/ירדןצומת 32
צומת הביג(דרך חברון)צומת 36
צומת שדרה השביעית חברון/הבורסקאיצומת 37
צומת רוטשילד/גרשפלד/שז"רצומת 39
צומת רגר/רינגנבלום(צומת 4)צומת 4
צומת שז"ר השלוםצומת 41
מצדה/אבא אחימאיר/שמשוןצומת 48
צומת מצדה/מבצע יואב/שמשוןצומת 49
צומת בן גוריון האורגיםצומת 55
ג'ו אלון העצמאותצומת 57
צומת גו' אלון הפלמ"חצומת 58
צומת מוריה/המשחרריםצומת 59
צומת רגר יעקב אבינוצומת 6
צומת האיצטדיון(המשחררים/יהודה לוי)צומת 61
צומת ביאליק משחרריםצומת 62
צומת שמעוני המשחרריםצומת 63
צומת רמב"ם חברוןצומת 65
צומת חברון קק"לצומת 66
צומת רגר בן גוריוןצומת 7
צומת העצמאות חטיבת הנגבצומת 72
צומת דוד המלך אברהם אבינוצומת 79
צומת רגר מצדהצומת 8
צומת סנהדרין יהודה הלויצומת 80
צומת ירדן כניסה לקינג סטורצומת 91
צומת ג'ו אלון יוהנה זבוטינסקיצומת ג'ו אלון יוהנה זבוטינסקי
צומת קק"ל פינת בית אשלצומת קק"ל פינת בית אשל
צומת קק"ל שלושת בני עין חרודצומת קק"ל שלושת בני עין חרוד
צומת קק"ל טרומפלדורצומת קק"ל טרומפלדור
הרתך אגסשער כניסה מכיוון חוצות להב
כיכר רמב"ם בית אשל רמב"ם בית אשל
מזרקת נווה מנחםהחשמונאים פינת אגוז
מזרקת המיוןוינגייט בכיכר של המיון
מזרקת המכללות(ביאליק פינת בזל)ביאליק פינת בזל
מתחם תחבורתי/מזרקתבן צבי/יהושוע חנקין/מקס נורדאו
מזרקת הקונסרבטוריוןהמשחררים
מזרקת ההביגכיכר בתוך מרכז ביג
כיכר מונטריאולכיכר מונטריאול
מזרקת גשר הצינורותנפתלי הרץ אימבר
קיר פסיפס חברון קק"לבאר אברהם