מיקומי מצלמות אבטחה ברחבי העיר

להלן רשימת מיקומי מצלמות אבטחה ברחבי העיר
 
 
שם האתרמיקום
איצטדיון טרנראצ"ל 2
היכל הקונכיהאצ"ל 6
מגרש מכבי טאובלבן גוריון 40
מגרש חברותאמגרש קטרגל רמות שדרות צה"ל
מגרש ניריםרש"י 3
מגרש קטרגל וקריקט שכונה ג' ממול ויקטורי כביש בן גוריון
גשר הייטקבין פארק ההייטק לרכבת צפון
גשר הצינורות(נווה נוי)נפתלי הרץ אימבר
גשר טורקיפארק נחל באר שבע
חניון רמב"ם חדשדוד חכם פינת בית אשל
חניון ויטמןהרצל פינת טוביהו
חניון שוק הדגים/גרינברגחברון/בית אשל
חניון כורכר מול סורוקהחניון מול סורוקה
חניון בית אשל מחסני השוקרמב"ם בית אשל
חניון גרינברגרמב"ם פינת חברון
חניון השוק העירונירמב"ם פינת חברון
חניון מתחם Cרמב"ם/חברון/בית אשל
מוזיאון הנגב לאומנויותהדסה 78
מוזיאון תרבות האיסלאםהדסה 78
מוזיאון האנז"קאוסטרובסקי 4
חב"ד עוזיאלאלעזר בן יאיר 19
בית ספר אילנותבורלא 5
מקיף ו'בית אל 6
מקיף ג'דרך שמשון פינת בני אור
בית ספר אוריםדוד המלך 16
מקיף טוביהודוד הראובני 27
מעון עולם הילדדוד הראובני 25
בית ספר שמע (עמל לשעבר)המשחררים 30
מעון פלח 5הנשיא הרצוג
מקיף רגרהנשיא הרצוג
מעון יום יעליםהעלייה 7
מעון יום יהושוע יביןהרצל רוזנבלום 11
בית ספר יחדיו חט"צחטיבה שמונה 12
בית ספר אוריין(שכונה ה')טבנקין 7
בית ספר מצפהיהודה הלוי 1
בית ספר רעיםמבצע עובדה 117
בית ספר פלח 5יוסף בורג 33
מקיף זילברמןיוסף שרשבסקי 125
מעון יום אוצר החייםיעקב דורי 27
מועדון חירשים מרשלכיכר קפלן
בית ספר תומרמבצע נחשון
בית ספר שז"רמבצע עובדה 43
מקיף י"א רביןמרדכי נמיר 2
מעון יום קהירימשה קהירי 3
מעון נווה זאבפיירברג 32
מעון רמותרש"ל 5
בית ספר מולדתשדרות ירושלים 46
בית ספר קשת(כלניות)שושנה דמארי
מרכז אורןאברהם אבינו רגר
מרכז גילתדוד המלך פינת אברהם אבינו
מרכז אורותהשלום ארלוזורוב
תיאטרון הפרינג'אנילביץ 15
מוזיאון הילדים לונדעדוד הראובני 25
הקטר הטורקי שד' טוביהודרך דוד טוביהו 65
מרכז הצעיריםהרצל 12
מתחם הקטרטוביהו 65
בייקר פארקכיכר קאנטרי באר שבע
סקייט פארקכיכר קאנטרי באר שבע
מתחם אמפי פארקפארק נחל באר שבע
שדרת האוכל קק"ל(קק"ל/בית אשל)שדרות קק"ל
מתנ"ס נווה נויאטד 85
מטווח עירוניאילן רמון 12
גן זואולוגיאילן רמון 5
מחלקת אחזקה-כיווניםאליהו הנביא 3
מרכז לאומנויותאנילביץ 21
רווחה רסקובניין רסקו קומה6+7
שירות פסיכולוגישאול אביגור 1
מתנ"ס נווה זאבדב רונאל  6
רווחה ד'דוד המלך 10
בית גוזלן הדסה 78
הרשות למלחנה בסמיםהדסה 80
אגף הצעירים-כיווניםההסתדרות 62
בית הנכה איל"ןהמדע 17
תחנת הסגרהמכונאי 7
מכון ביוב ישן/גנים ונוףישמעאל 2
בית קרן מערכות מידעהנרייטה סולד 1
מתנ"ס רמות(ספורטיב)הערים התאומות 20
מחסן חרום עמק שרההפועלים 2
סטרטאפהשלום 16
קשב לנוערהתחנה 1
מחלקת אחזקת מוסדותזלמן שניאור 12
מתחם יעליםזלמן שניאור 12
לשכה משפטיתשז"ר 10
מבנה עיריית באר שבעכיכר מנחם בגין 2
שירות פסיכולוגי חדשמינץ 3
מתנ"ס י"אמרדכי נמיר 11
מגרש גרוטאות עמק שרהעמק שרה
נקודת שיטור קק"לקק"ל 125
נקודת שיטור מרכז גילתרחבה מרכזית מרכז גילת
קצין ביקור סדירוינגייט 39
אגף התנועהרגר 28
מתנ"ס ניריםרש"י 3
אולם ספורט נאות לוןשמחה הולצברג 6
פארק אוסטרליהאבא אחימאיר 43
שצ"פ אבוחציראאבוחצירא 1
פארק הילדיםאגוז 35
פארק מרמלדהבן גוריון 30
פארק רמב"םגו אלון פינת העמצאות
פארק סופר ספירגולדה מאיר
פארק הפעמון(נווה נוי)חבצלת הנגב 13
פארק גן רמזהעצמאות פינת הדסה
פארק אלנביהעצמאות פינת הרצל
מגרש משחקים נחל בקעהצנחנים
פארק נחל בקעהצנחנים
רחבת רד"קהרב קוק 28
פארק גן הראשוניםויצמן 1
פארק הכלבים שכונה דיהודה הלוי
פארק אילן רמון(פארק ד')יהודה הלוי
פארק שכונה ה' (יעלים)יעלים 97
מתקני כושר לוי אשכולכיכר מונטריאול
גן שפריר כיכר מנחם בגין 2
פארק וטרניםליד פארק אוסטרליה
פארק מתקני כושר מאחורי קיוסק סבימאחורי סבי על דרך מצדה
פארק הסופריםמרחוב יהודה הלוי עד טשרניכובסקי
פארק מרכז מוריםרגר 85
פארק סיניסיני פינת יעלים
פארק סנהדרין פינת יהודה הלויסנהדרין יהודה הלוי
פארק דרור נחל בקעעדן פרטוש פינת מרק לברי
פארק עין גדיעין גדי 9
שצ"פ הגדודיםפארק שכונת דרום
פארק ד' שני אליהופארק שני אליהו
פארק האגדות פלח 5 נפתלי הרץ אימבר
סיטי פארקרגר פינת המשחררים
פארק רחבת החי"לרחבת החי"ל
פארק גן סיאטל(רינגנבלום/רגר)רינגנבלום פינת רגר
בוטקה שומר עמק שרההפועלים דרך אילת
צומת דוד חכם פינת בית אשלדוד חכם פינת בית אשל
צומת הבדיל הפועליםהבדיל הפועלים
צומת הצנחניםהצנחנים פינת עדן פרטוש
כיכר השלום ארלוזורובהשלום ארלוזורוב
כיכר השלום זאב זבוטינסקיהשלום זבוטינסקי
הקוצר הכשרת היישובוישיי אושר עד
הפועלים הכשרת היישוב כיכר הפועלים 
הבונים הכשרת הישובכיכר טויוטה עמק שרה
כיכר כניסה לעירייהכיכר מנחם בגין 2
הכשרת היישוב המנוףכניסה לעמק מכיוון כביש 25
צומת רגר/המשחרריםצומת 11
צומת רגר הנרייטה סולדצומת 12
צומת  רגר ויצמןצומת 13
צומת הקניון בן צביצומת 14
צומת אלי כהן(רגר/טוביהו)צומת 15
אצ"ל פינת טוביהוצומת 17
מבואה צפונית(כניסה לעיר צפון)צומת 2
צומת כניסה לעיר(צומת 2)צומת 2
צומת טוביהו/משחררים(צומת מוריה)צומת 21
צומת סוקולוב טוביהוצומת 23
הבונים דרך אילתצומת 24
צומת הפועלים דרך אילתצומת 25
אפיקים בנגב פינת דוד חכםצומת 26
דרך אילת פינת המלאכהצומת 28
צומת השוק העירוניצומת 29
צומת אברהם אבינו רגרצומת 3
יגאל אלון/ירדןצומת 32
צומת הביג(דרך חברון)צומת 36
צומת שדרה השביעית חברון/הבורסקאיצומת 37
צומת רוטשילד/גרשפלד/שז"רצומת 39
צומת רגר/רינגנבלום(צומת 4)צומת 4
צומת שז"ר השלוםצומת 41
צומת בנץ כרמל אביגדור אביטלצומת 45
מצדה/אבא אחימאיר/שמשוןצומת 48
צומת מצדה/מבצע יואב/שמשוןצומת 49
צומת בן גוריון האורגיםצומת 55
ג'ו אלון העצמאותצומת 57
צומת גו' אלון הפלמ"חצומת 58
צומת מוריה/המשחרריםצומת 59
צומת רגר יעקב אבינוצומת 6
צומת האיצטדיון(המשחררים/יהודה לוי)צומת 61
צומת ביאליק משחרריםצומת 62
צומת שמעוני המשחרריםצומת 63
צומת רמב"ם חברוןצומת 65
צומת חברון קק"לצומת 66
צומת רגר בן גוריוןצומת 7
צומת העצמאות חטיבת הנגבצומת 72
צומת דוד המלך אברהם אבינוצומת 79
צומת רגר מצדהצומת 8
צומת סנהדרין יהודה הלויצומת 80
צומת רגר וינגייטצומת 9
צומת ירדן כניסה לקינג סטורצומת 91
צומת ג'ו אלון יוהנה זבוטינסקיצומת ג'ו אלון יוהנה זבוטינסקי
צומת קק"ל טרומפלדורצומת קק"ל טרומפלדור
צומת קק"ל פינת בית אשלצומת קק"ל פינת בית אשל
צומת קק"ל שלושת בני עין חרודצומת קק"ל שלושת בני עין חרוד
כיכר רמב"ם בית אשל רמב"ם בית אשל
הרתך אגסשער כניסה מכיוון חוצות להב
קיר פסיפס באר אברהםדרך חברון 2
מזרקת המכללות(ביאליק פינת בזל)ביאליק פינת בזל
מתחם תחבורתי/מזרקתבן צבי/יהושוע חנקין/מקס נורדאו
מזרקת נווה מנחםהחשמונאים פינת אגוז
מזרקת הקונסרבטוריוןהמשחררים 10
מזרקת המיוןוינגייט בכיכר של המיון
מזרקת ההביגכיכר בתוך מרכז ביג
כיכר מונטריאולכיכר מונטריאול
כיכר קפלן 12 בניין מגוריםכיכר קפלן 12
מזרקת גשר הצינורותנפתלי הרץ אימבר