חופש המידע

חוק חופש המידע הוא חוק משנת 1998 (התשנ"ח) אשר נכנס לתוקפו בשנת 1999 והוא חוק הקובע כי לכל אזרח או תושב במדינת ישראל יש את הזכות לקבל את כל המידע בו הוא חפץ מן הרשויות הציבוריות עליהן חל אותו חוק. בין העיריות הללו ניתן למצוא כמובן את עיריית באר שבע.
 
בהתאם לחוק, על ראש העירייה למנות אחד מקרב עובדי העירייה אשר יהיה ממונה על המעדת המידע לרשות כל אחד שיבקש אותו. בעיריית באר שבע מונה לתפקיד מר דני פרידמן.
 
חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998 באתר משרד המשפטים
 

הליך הגשת הבקשה למידע

את הבקשה לקבלת מידע יש להגיש על גבי טופס הגשת בקשה למידע, אותו עליכם למלא ולשלוח לכתובת הבאה:
דני פרידמן, עיריית באר-שבע
ת"ד 15,
כיכר מנחם בגין 2,
באר-שבע - 84100
 
בטרם הגשת בקשה למידע, מומלץ לבדוק האם המידע כבר פורסם באופן פומבי בפורטל המידע הפתוח של באר שבע – Smart7 OpenData.
 

עלות האגרות

 • את אגרת הבקשה ניתן לשלם בגזברות העירייה בטלפון:08-6463961
 • אגרת בקשה: 20 ₪ . ניתן לשלם גם באופן מקוון
 • אגרת טיפול לשעה: 30 ₪ (החל מהשעה הרביעית), פטור מאגרת הטיפול בעד 4 שעות הינו מעבר ל 3 שעות הניתנות בכל מקרה במסגרת הגשת הבקשה (כלומר , יינתן פטור עבור 7 שעות עבודה)
 • אגרת הפקה: לכל עמוד צילום: 0.20 ₪, לתקליטור מחשב: 2.49 ₪
 • סכום בסיס לקבלת התחייבות: 150 ₪
 

פטור מאגרת בקשה

לסוגים שונים של מידע ניתן לקבל פטור מאגרת בקשה, במקרים כגון:
 • בקשת מידע אישי - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה
 • עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
 • אדם המבקש מידע לצורך מחקר אקדמי - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה(ע"פ רשימת מוסדות אקדמיים מוכרים)
 • אדם בעל זכאות לקבלת קצבה - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.

הליך טיפול בבקשה

עם קבלת טופס הבקשה המלא, ​בצירוף קבלה על תשלום האגרה (או אישורים מתאימים לפטורים מהאגרה) אצל הממונה, תטופל הבקשה בהתאם לדרישות והמועדים אשר נקבעו בחוק והיא תועבר לגורמים הרלוונטיים בעירייה לשם עיון וטיפול והעברת המידע המבוקש לממונה.
החלטה בדבר הבקשה תינתן במהירות האפשרית ולא יאוחר מ-30 יום, מיום קבלתה.
הממונה רשאי להאריך מתן ההחלטה בעוד 30 יום.
במידה וההחלטה היא שלילית, עומדים לרשות מגיש הבקשה 30 יום, מיום קבלת התשובה, להגיש עתירה לבית הדין המחוזי לעניינים מנהליים בבאר שבע.
 
המידע שבעמוד זה מובא כשירות לציבור.
נוסח החוק המחייב הוא זה אשר מפורסם ברשומות.
 
 

הגשת בקשה לקבלת מידע דרך אתר משרד המשפטים

 
 
 
 

דוח שנתי עפ"י חוק חופש המידע

עפ"י החוק מפרסמת העיריה דוח שנתי הכולל מידע אודות פעילותה וכן דיווח על הפעלת חוק חופש המידע בעירייה. הדוח עומד לעיון הציבור בספריה העירונית וזמין לכל המעוניין לקרוא אותו. את הדוחות משנת 2006 ואילך ניתן למצוא גם באתר זה.
 
 
 

רשימת מאגרי מידע המצויים ברשות העירייה

 • חינוך תלמידים
 • מאגר בטיחות של יחידת המב"ט
 • מערכת יוצרת חיוב-מג"ע,חינוך,חנייה,עסקים
 • מערכת מידע גאוגרפית אודות באר שבע
 • נתוני בעלי כלבים וכלבים בתחום באר שבע
 • מצלמות אבטחה
 • ניהול שרות פסיכולוגי
 • תכנון רישוי ופיקוח
 • היחידה לקידום נוער
 • כח אדם/שכר
 • מרשם האוכלוסין
 • רווחה-מאגר מרכזי
 • נכסי העירייה
 • תקציב
 

 

ליצירת קשר ופרטים נוספים

  
  
  
  
danyf@br7.org.il08-6840335זלמן שנאור 10, באר-שבע08-6840337
​​