הקצאות מקרקעין

עיריית באר שבע מקצה נכסים בשטחי העיר ללא תמורה או בתשלום סמלי עבור מגוון עמותות, על מנת לאפשר להן לקיים פעילויות שונות המקדמות את הקהילה והתושב בתחומים כגון: תרבות, חינוך, ספורט, דת, רווחה ועוד.
הקצאות המקרקעין מתבצעות בהתאם לצרכי העירייה, ולמלאי הנכסים העירוני. הנוהל להקצאת מקרקעין כולל פירוט על הזכאים להקצאה, ועל הצעדים שיש לנקוט על מנת לקבל את אותה זכאות. 
אין בנוהל זה או בקביעותיו, כדי לחייב את עיריית באר שבע להעמיד נכסים לשימוש העמותות.

טפסים

 

פרטי התקשרות

 
  
  
  
08-6840447בניין העירייהnilis@br7.org.il

 

רשימת הקצאות

  
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 13 מיום 5/6/2019 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין, חלקה 13, בגוש 38195, ברחוב יוסף בורג שכונת נווה זאב, עמותת בני שלמה עמותה רשומה 580202083
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 12 מיום 3.4.19 אישרה (ברוב חבריה) את הקצאת מקרקעין חלקה 10 בגוש 38354 ברחוב יעקב דורי שכונה ו' עמותת דרכי נוער עמותה רשומה 580170330.
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 12 מיום 3.4.19 אישרה (ברוב חבריה) את הקצאת מקרקעין חלקה 205, בגוש 38158 ברחוב המדע שכונת רמות עמותת אמרי יוסף סוסו הכהן עמותה רשומה 580394369.
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 12 מיום 3.4.19 אישרה (ברוב חבריה) את הקצאת מקרקעין חלקה 14, בגוש 38195 ברחוב יוסף בורג שכונת נווה זאב עמותת מנחם ציון עמותה רשומה 580368926.
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 11 מיום 6.3.19 אישרה ברוב חבריה את הקצאת מקרקעין – חלקה 1, בגוש 38131 ברחוב אהרון ציזלינג, שכונה י"א עמותת  מרדכי היהודי ע"ש מרדכי ומסעודה אביסרור ומכלוף אסרף ז"ל, עמותה רשומה 580335115
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 11 מיום 6.3.19 אישרה ברוב חבריה את הקצאת מקרקעין – חלקה 14 בגוש 38354, רח' צבי פסח, שכונה ו' עמותת איש תם עמותה רשומה 580326270
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 9 מיום 13/2/19 אישרה (ברוב חבריה) את הקצאת מקרקעין – חלקה 25, בגוש 38103 ברחוב רד"ק 28, שכונה י"א, עמותת דרכי נוער עמותה רשומה 580170330
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 9 מיום 13/2/19 אישרה (ברוב חבריה) את הקצאת מקרקעין – חלקה 27 (בשלמות) בגוש 38023, רח' מונטפיורי שכונה א' בבאר שבע, עמותת אוצר אשר עזרא עמותה רשומה 580444529
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 3 מיום 2/1/2019 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין – חלקה 16 (חלק) בגוש 38106 ברחוב יונה בוגלה, שכונה ו' עמותת מרכז תורה וחסד עם רם, ע"ר 480340958
הקצאת מקרקעין – חלקות 31 (בחלק), 65 (בשלמות) בגוש 38135 רח' גולדה מאיר שכונה י"א בבאר שבע עמותת מעונות חיה רשת מעונות יום שעל יד כולל חב"ד עמותה רשומה 580287753 
הקצאת מקרקעין – חלקות 1 (בחלק), 4 (חלק) בגוש 38311, שכונת נחל בקע בבאר שבע עמותת מעונות חיה רשת מעונות יום שעל יד כולל חב"ד עמותה רשומה 580287753
הקצאת מקרקעין – חלקה 11 בגוש 38127, רח' וינגייט 54 שכונה ג' עמותת גדולים מהחיים עמותה רשומה 580367795
הקצאת  מקרקעין - חלקה 18 (חלק) בגוש 38137, רח' מקור חיים 3, נווה זאב עמותת בית כנסת היכל הרשב"י עמותה רשומה 580604924
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 82 מיום 22/8/2018 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין חלקה 1 (חלק) בגוש 38618, רחוב משעול בן זכאי, שכונה ד', עמותת מרכז רוחני בית יוסף בנגב, עמותה רשומה 580298594
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 75 מיום 7/2/2018 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין חלקה 27 בגוש 38116 ברחוב וורבורג, שכונה א' "עמותת שבטי ישראל" עמותה רשומה 580568434
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 70 מיום 6/12/2017 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין חלקה 11, בגוש 38364, ברחוב שקמה פינת רימון, שכונת רמות "עמותת שערי ניסים" עמותה רשומה 580339471
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 62 מיום 3.5.17 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין – חלקה 31 בגוש 38262 ברח' בזל שכונה א',  "עמותת קדוש ישראל בנתיבות" עמותה רשומה 580477669
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 62 מיום 3.5.17 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין – חלקה 82, בגוש 38024 ברח' ורבורג שכונה א',  "עתיד רשת חינוך ובתי ספר בע"מ (חל"צ)" ח.פ 51353233
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 62 מיום 3.5.17 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין חלקה 14 (חלק), 15 (חלק), 141 (חלק) בגוש 38108 ברח' יעקב דורי 27, "עמותת דרכי נוער", עמותת רשומה 580170330
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 60 מיום 1.2.17 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין – חלקה 29 בגוש 38369 ברחוב רחבעם זאבי, שכונת רמות "עמותת בית חב"ד המרכזי באר שבע", עמותה רשומה 580111805
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 60 מיום 1.2.17 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין – חלקה 82 בגוש 38138 ברחוב אביגדור המאירי, שכונת נווה זאב "עמותת חסיתי בך - באר שבע", עמותה רשומה 580460954
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 60 מיום 1.2.17 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין – חלקה 13 בגוש 38372 ברחוב גרינפלד, שכונת רמות "בית כנסת האר"י הקדוש יצחק ישראל באר שבע", עמותה רשומה 580595205
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 60 מיום 1.2.17 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין – חלקה 38 בגוש 38091 ברחוב שמעון ברנפלד, שכונה ד', "ישיבת בני עקיבא אוהל שלמה", עמותה רשומה 580062446
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 60 מיום 1.2.17 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין – חלקה 29 בגוש 38080 ברחוב שמעון בן שטח, שכונה ד', "עמותת נגבה – רשת בתים חמים לילדים בסיכון", עמותה רשומה 580466928
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 55 מיום 2.11.16 אישרה  הקצאת מקרקעין – חלקה 18 (חלק) בגוש 38122 ברחוב עין גדי, שכונה ט'     "קהילת אשל אברהם" עמותה רשומה 580027373
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 55 מיום 2.11.16 אישרה  הקצאת מקרקעין – חלקה 125 בגוש 38089 ברחוב יהודה הלוי, שכונה ד', "רשת גנים של אגודת ישראל", עמותה רשומה 580070092
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 55 מיום 2.11.16 אישרה הקצאת מקרקעין – חלקה 37 (חלק) בגוש 38130 ברחוב גולדה מאיר, שכונה י"א "מרכז גני ילדים", עמותה רשומה 580217263
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 50 מיום 3.8.16 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין - חלקה 119 (חלק) בגוש 38102 ברח' טבנקין, "מח"ר- מעורבות חינוך רווחה"  עמותה רשומה 580355105
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 50 מיום 3.8.16 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין - חלקה 1 (חלק) בגוש 38615 ברח' עזריאלי פינת יהודה הלוי, "קרן אסתר ויונה  קירשנבאום למען קשישים" עמותה רשומה 580217172
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 50 מיום 3.8.16 אישרה (ברוב חבריה)  הקצאת מקרקעין - חלקה 1, בגוש 401009  ברח' חנה רובינא,  שכונה נווה מנחם     עמותת "יקירי באר שבע תורת ר' דוד משה" עמותה רשומה 580283158
1 - 30הבא