הקצאות מקרקעין

עיריית באר שבע מקצה נכסים בשטחי העיר ללא תמורה או בתשלום סמלי עבור מגוון עמותות, על מנת לאפשר להן לקיים פעילויות שונות המקדמות את הקהילה והתושב בתחומים כגון: תרבות, חינוך, ספורט, דת, רווחה ועוד.
הקצאות המקרקעין מתבצעות בהתאם לצרכי העירייה, ולמלאי הנכסים העירוני. הנוהל להקצאת מקרקעין כולל פירוט על הזכאים להקצאה, ועל הצעדים שיש לנקוט על מנת לקבל את אותה זכאות. 
אין בנוהל זה או בקביעותיו, כדי לחייב את עיריית באר שבע להעמיד נכסים לשימוש העמותות.

טפסים

 

פרטי התקשרות

 
  
  
  
08-6840447בניין העירייהnilis@br7.org.il

 

רשימת הקצאות

  
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 31 מיום 13/5/2020 אישרה (ברוב חבריה) את הקצאת מקרקעין – חלקה 23, גוש 38368, ברחוב מיכאל הנגבי, רמות עמותת "אמונה – תנועה האישה הדתית לאומית", ע"ר 580011146.
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 31 מיום 13/5/2020 אישרה (ברוב חבריה) את הקצאת מקרקעין – חלקה 61, בגוש 100620 ברחוב ג'ין קלוס שיפמן, כלניות עמותת "מרכז רוחני בית לוי יצחק, ע"ר 580582989.
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין 24 מיום 5/2/2020 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין, חלקה 1(חלק), בגוש 38485, ברחוב אפרסמון נווה נוי, עמותת קדוש ישראל בנתיבות ע"ר 580477669
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין 24 מיום 5/2/2020 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין, חלקה 6, בגוש 38308, ברחוב משה חובב נחל בקע, עמותת קו לחיים ע"ר 580175677
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 21 מיום 41219 אישרה הקצאת קרקעות למועצה הדתית: מקווה ברחוב המדע רמות, גוש 38158, חלקה 200, מגרש 908
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 21 מיום 41219 אישרה הקצאת קרקעות למועצה הדתית: מקווה ברחוב משה חיים אלישר 51 רמות,  גוש 401006  חלקה 1,  מגרש 607ב'
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 21 מיום 41219 אישרה הקצאת קרקעות למועצה הדתית: מקווה ברחוב מיכאל הנגבי רמות, גוש 38368, חלקה 20,  מגרש 962
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 21 מיום 41219 אישרה הקצאת קרקעות למועצה הדתית: מקווה ברחוב מקור חיים נווה זאב, גוש 38187, חלקה 18,  מגרש 404/2
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 21 מיום 41219 אישרה הקצאת קרקעות למועצה הדתית: מקווה ברחוב מבצע משה נווה זאב, גוש 38137, חלקה 49, מגרש 104
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 21 מיום 41219 אישרה הקצאת קרקעות למועצה הדתית: מקווה ברחוב בכור שטרית שכונה י'א,  גוש 38105,  חלקה 51, מגרש 910א
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 21 מיום 41219 אישרה הקצאת קרקעות למועצה הדתית: מקווה ברחוב סוקולוב (אחר העם) שכונה א', גוש 38025,  חלקה 72, מגרש 8
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 21 מיום 41219 אישרה הקצאת קרקעות למועצה הדתית: מקווה ברחוב גוש עציון שכונה ג', גוש 38028, חלקה 44(חלק), מגרש 1
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 21 מיום 41219 אישרה הקצאת קרקעות למועצה הדתית: מקווה ברחוב התלמוד שכונה ד', גוש 38080, חלקה 2,  מגרש 24
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 21 מיום 41219 אישרה הקצאת קרקעות למועצה הדתית: מקווה ברחוב סטרומה שכונה ה', גוש 38069, חלקה 66, מגרש 1
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 21 מיום 41219 אישרה הקצאת קרקעות למועצה הדתית: מקווה בתוך המרכז הקהילתי ברחוב שאול המלך ו' החדשה, גוש 38106, חלקה 18(חלק), מגרש 6
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 21 מיום 41219 אישרה הקצאת קרקעות למועצה הדתית: מקווה בכיכר הקינזי ד',  גוש 38072, חלקה:  62 (חלק), מגרש 400
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 21 מיום 41219 אישרה הקצאת קרקעות למועצה הדתית: מקווה ברחוב רינגלבלום ו' הישנה, גוש: 38092, חלקה 6, מגרש 1
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 21 מיום 41219 אישרה הקצאת קרקעות למועצה הדתית: מקווה ברחוב אגרנט 2 נאות לון, גוש 38399,  חלקה 2, מגרש 920A
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 21 מיום 41219 אישרה הקצאת קרקעות למועצה הדתית: בית קברות, דרך ג'ו יוסף אלון שכונה ט', גוש 38125, חלקה 1, מגרש 1
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין 21 מיום 4/12/2019 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין, חלקה 100, בגוש 38108 ברחוב מבצע יקב, עמותת קרן עץ חיים ויצא חט"ר, ע"ר 580428357
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 13 מיום 5/6/2019 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין, חלקה 13, בגוש 38195, ברחוב יוסף בורג שכונת נווה זאב, עמותת בני שלמה עמותה רשומה 580202083
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 12 מיום 3.4.19 אישרה (ברוב חבריה) את הקצאת מקרקעין חלקה 10 בגוש 38354 ברחוב יעקב דורי שכונה ו' עמותת דרכי נוער עמותה רשומה 580170330.
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 12 מיום 3.4.19 אישרה (ברוב חבריה) את הקצאת מקרקעין חלקה 205, בגוש 38158 ברחוב המדע שכונת רמות עמותת אמרי יוסף סוסו הכהן עמותה רשומה 580394369.
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 12 מיום 3.4.19 אישרה (ברוב חבריה) את הקצאת מקרקעין חלקה 14, בגוש 38195 ברחוב יוסף בורג שכונת נווה זאב עמותת מנחם ציון עמותה רשומה 580368926.
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 11 מיום 6.3.19 אישרה ברוב חבריה את הקצאת מקרקעין – חלקה 1, בגוש 38131 ברחוב אהרון ציזלינג, שכונה י"א עמותת  מרדכי היהודי ע"ש מרדכי ומסעודה אביסרור ומכלוף אסרף ז"ל, עמותה רשומה 580335115
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 11 מיום 6.3.19 אישרה ברוב חבריה את הקצאת מקרקעין – חלקה 14 בגוש 38354, רח' צבי פסח, שכונה ו' עמותת איש תם עמותה רשומה 580326270
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 9 מיום 13/2/19 אישרה (ברוב חבריה) את הקצאת מקרקעין – חלקה 25, בגוש 38103 ברחוב רד"ק 28, שכונה י"א, עמותת דרכי נוער עמותה רשומה 580170330
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 9 מיום 13/2/19 אישרה (ברוב חבריה) את הקצאת מקרקעין – חלקה 27 (בשלמות) בגוש 38023, רח' מונטפיורי שכונה א' בבאר שבע, עמותת אוצר אשר עזרא עמותה רשומה 580444529
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 3 מיום 2/1/2019 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין – חלקה 16 (חלק) בגוש 38106 ברחוב יונה בוגלה, שכונה ו' עמותת מרכז תורה וחסד עם רם, ע"ר 580340958
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 2 מיום 5/12/2018 אישרה ברוב חבריה את  הקצאת מקרקעין – חלקות 31 (בחלק), 65 (בשלמות) בגוש 38135 רח' גולדה מאיר שכונה י"א בבאר שבע עמותת מעונות חיה רשת מעונות יום שעל יד כולל חב"ד עמותה רשומה 580287753 
1 - 30הבא