הקצאות מקרקעין

עיריית באר שבע מקצה נכסים בשטחי העיר ללא תמורה או בתשלום סמלי עבור מגוון עמותות, על מנת לאפשר להן לקיים פעילויות שונות המקדמות את הקהילה והתושב בתחומים כגון: תרבות, חינוך, ספורט, דת, רווחה ועוד.
הקצאות המקרקעין מתבצעות בהתאם לצרכי העירייה, ולמלאי הנכסים העירוני. הנוהל להקצאת מקרקעין כולל פירוט על הזכאים להקצאה, ועל הצעדים שיש לנקוט על מנת לקבל את אותה זכאות. 
אין בנוהל זה או בקביעותיו, כדי לחייב את עיריית באר שבע להעמיד נכסים לשימוש העמותות.

טפסים

 

פרטי התקשרות

 
  
  
  
08-6840447בניין העירייהnilis@br7.org.il

 

רשימת הקצאות

  
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 54 מיום 19/5/2021 אישרה (ברוב חבריה) את הקצאת מקרקעין- חלקה 44 בגוש 38078 ברחוב אשר ברש, נווה זאב עמותת נעמ"ת ע"ר 580044261
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 54 מיום 19/5/2021 אישרה (ברוב חבריה) את הקצאת מקרקעין-חלקה 28-29 בגוש 38190 ברחוב אביגדור המאירי, נווה זאב עמותת נעמ"ת ע"ר 580044261
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 53 מיום 17/3/2021 אישרה (ברוב חבריה) את הקצאת מקרקעין-חלקה 196 (חלק) בגוש 38006 ברחוב נגבה, העיר העתיקה "מרכז רוחני מנחם ציון" ע"ר 580368926
מועצת העירייה בישיבה מין המניין מס' 49 מיום 3/2/2021 אישרה (ברוב חבריה) את הקצאת מקרקעין חלקה 27 בגוש 38105, ברחוב שטרית בכור 12 ,שכונה י"א עמותת נטע ארז, עמותה רשומה 580372126
מועצת העירייה בישיבה מין המניין מס' 45 מיום 4/11/2020 אישרה (ברוב חבריה) את הקצאת מקרקעין-חלקה 169 , בגוש 38130, ברח' אריה דולצין, שכונה י"א עמותת נטע ארז, עמותה רשומה, 5830372126
מועצת העירייה בישיבה מין המניין מס' 45 מיום 4/11/2020 אישרה (ברוב חבריה) את הקצאת מקרקעין חלקה 97 (חלק) בגוש 38033 ברח' החלוץ ( עיר עתיקה) עמותת רשת גני ילדים אגודת ישראל ,עמותה רשומה 580070092
מועצת העירייה בישיבה מין המניין מס' 45 מיום 4/11/2020 אישרה (ברוב חבריה) את הקצאת מקרקעין חלקה 10 (חלק) בגוש 38080  ברח' יהודה הנשיא 1 עמותת רשת גני הילדים של אגודת ישראל ,עמותה רשומה 580070092
מועצת העירייה בישיבה מין המניין מס' 45 מיום 4/11/2020 אישרה (ברוב חבריה) את הקצאת מקרקעין חלקה 53 בגוש 38074 ,בדרך המשחררים פינת ביאליק עמותת נטע ארז ,עמותה רשמה 580372126
מועצת העירייה בישיבה מין המניין מס' 45 מיום 4/11/2020 אישרה (ברוב חבריה) את הקצאת מקרקעין חלקה  44 בגוש 38078 ,ברחוב רבי טרפון 5 עמותת מרכז מעיין החינוך התורני ,עמותה רשומה 580121952
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 40 מיום 9.9.2020 אישרה (ברוב חבריה) את הקצאת מקרקעין- חלקה 14 (חלק) 141 (חלק) בגוש 38108 ברחוב יעקב דורי 27 עמותת מרכז מעיין החינוך התורני ע"ר 580121952
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 40 מיום 9.9.2020 אישרה (ברוב חבריה) את הקצאת מקרקעין-חלקה 19 בגוש 38187 ברחוב בר ניסן, נווה זאב עמותת בית מוריה ע"ר 580223386
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 40 מיום 9.9.2020 אישרה (ברוב חבריה) את הקצאת מקרקעין-חלקה 10 בגוש 38354 ברחוב יעקב דורי 8 עמותת מרכז מעיין החינוך התורני ע"ר 580121952
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין 39 מיום 5/8/2020 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין – חלקה 69 בגוש 38027, שדרות בן גוריון 14 שכונה ג עמותת אנוש – העמותה הישראלית לבריאות הנפש ע"ר 580019800
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 31 מיום 13/5/2020 אישרה (ברוב חבריה) את הקצאת מקרקעין – חלקה 23, גוש 38368, ברחוב מיכאל הנגבי, רמות עמותת "אמונה – תנועה האישה הדתית לאומית", ע"ר 580011146.
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 31 מיום 13/5/2020 אישרה (ברוב חבריה) את הקצאת מקרקעין – חלקה 61, בגוש 100620 ברחוב ג'ין קלוס שיפמן, כלניות עמותת "מרכז רוחני בית לוי יצחק, ע"ר 580582989.
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין 24 מיום 5/2/2020 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין, חלקה 1(חלק), בגוש 38485, ברחוב אפרסמון נווה נוי, עמותת קדוש ישראל בנתיבות ע"ר 580477669
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין 24 מיום 5/2/2020 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין, חלקה 6, בגוש 38308, ברחוב משה חובב נחל בקע, עמותת קו לחיים ע"ר 580175677
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 21 מיום 41219 אישרה הקצאת קרקעות למועצה הדתית: מקווה ברחוב המדע רמות, גוש 38158, חלקה 200, מגרש 908
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 21 מיום 41219 אישרה הקצאת קרקעות למועצה הדתית: מקווה ברחוב משה חיים אלישר 51 רמות,  גוש 401006  חלקה 1,  מגרש 607ב'
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 21 מיום 41219 אישרה הקצאת קרקעות למועצה הדתית: מקווה ברחוב מיכאל הנגבי רמות, גוש 38368, חלקה 20,  מגרש 962
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 21 מיום 41219 אישרה הקצאת קרקעות למועצה הדתית: מקווה ברחוב מקור חיים נווה זאב, גוש 38187, חלקה 18,  מגרש 404/2
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 21 מיום 41219 אישרה הקצאת קרקעות למועצה הדתית: מקווה ברחוב מבצע משה נווה זאב, גוש 38137, חלקה 49, מגרש 104
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 21 מיום 41219 אישרה הקצאת קרקעות למועצה הדתית: מקווה ברחוב בכור שטרית שכונה י'א,  גוש 38105,  חלקה 51, מגרש 910א
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 21 מיום 41219 אישרה הקצאת קרקעות למועצה הדתית: מקווה ברחוב סוקולוב (אחר העם) שכונה א', גוש 38025,  חלקה 72, מגרש 8
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 21 מיום 41219 אישרה הקצאת קרקעות למועצה הדתית: מקווה ברחוב גוש עציון שכונה ג', גוש 38028, חלקה 44(חלק), מגרש 1
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 21 מיום 41219 אישרה הקצאת קרקעות למועצה הדתית: מקווה ברחוב התלמוד שכונה ד', גוש 38080, חלקה 2,  מגרש 24
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 21 מיום 41219 אישרה הקצאת קרקעות למועצה הדתית: מקווה ברחוב סטרומה שכונה ה', גוש 38069, חלקה 66, מגרש 1
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 21 מיום 41219 אישרה הקצאת קרקעות למועצה הדתית: מקווה בתוך המרכז הקהילתי ברחוב שאול המלך ו' החדשה, גוש 38106, חלקה 18(חלק), מגרש 6
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 21 מיום 41219 אישרה הקצאת קרקעות למועצה הדתית: מקווה בכיכר הקינזי ד',  גוש 38072, חלקה:  62 (חלק), מגרש 400
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 21 מיום 41219 אישרה הקצאת קרקעות למועצה הדתית: מקווה ברחוב רינגלבלום ו' הישנה, גוש: 38092, חלקה 6, מגרש 1
1 - 30הבא