דוח איכות המים במזרקות

ברחבי העיר באר שבע, ישנם מזרקות ומיצגי מים תחת תחום אחריות מחלקת מזרקות ומיצגי מים באגף האחזקה העירוני, המשמשים לרווחת ציבור תושבי העיר.

המחלקה פועלת לשמירה על תקינות איכויות המים בכלל המזרקות ומיצגי המים שתחת תחום אחריותה.

לצורך שקיפות מידע לתושבים אנו מתכבדים להציג את תוצאות איכויות המים: