נהלים עירוניים

קובץמסנן
נוהל הפקעות מקרקעין לצורכי ציבור
נוהל היטל השבחה
נוהל הענקת עיטור יקיר העיר באר שבע​
נוהל תהליך בקשת רישיון עסק
נוהל עירוני לגיוס ואישור תרומות
נוהל חלוקת שקי פסולת בניין – פינוי על ידי העירייה
נוהל וועדת שמות
נוהל תהליך רישום ושיבוץ למוסדות חינוך
נוהל תכנון מבנה וועדות הקבלה לבתי ספר ייחודים על אזוריים