ישיבות מועצה

תושבים יקרים,
כאן תוכלו לעיין בקבצי פרוטוקולים מישיבות המועצה השונות.
קובץמסנן
  
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 16 מיום 07.08.1907/08/2019
פרוטוקול מועצה מן המניין 15 מיום 3.7.1903/07/2019
פרוטוקול מועצה מספר 14 מיום 26.6.1926/06/2019
פרוטוקול מועצה מספר 13 מיום 5.6.1905/06/2019
פרוטוקול מועצה מספר 12 מיום 3.4.1903/04/2019
פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מספר 11 מיום 6.3.1906/03/2019
פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 9 מיום 13.2.1913/02/2019
פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס' 10 מיום 13.2.1913/02/2019
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6 מיום 30.01.1930/01/2019
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 7 מיום 30.01.1930/01/2019
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 8 מיום 30.01.1930/01/2019
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 3 מיום 2.1.1902/01/2019
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 4 מיום 2.1.1902/01/2019
פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 5 מיום 2.1.1902/01/2019
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 2, מיום רביעי, כ"ז כסלו תשע"ט , 05.12.1805/12/2018
פרוטוקול מועצה מן המניין 1 מיום 21.11.18 - מועצה חגיגית21/11/2018
פרוטוקול מועצה 82 מיום 22.8.1822/08/2018
פרוטוקול מועצה שלא מן המניין 83 מיום 22.8.1822/08/2018
פרוטוקול מועצה שלא מן המניין 84 מיום 22.8.1822/08/2018
פרוטוקול מועצה מן המניין 81 מיום 4.7.1804/07/2018
פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 79 מיום 6.6.1806/06/2018
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 80 מיום 6.6.1806/06/2018
פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 77 מיום 9.5.1809/05/2018
פרוטוקול מועצה שלא מן המניין 78 מיום 9.5.1809/05/2018
פרוטוקול מועצה מן המניין 76 מיום 21.3.1821/03/2018
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 75 מיום 07.02.1807/02/2018
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 74 מיום 3.1.201803/01/2018
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן מניין מס' 73 מיום 27.12.201727/12/2017
פרוטקול מועצה מן המניין 70 מיום 6.12.1706/12/2017
פרוטוקול מועצה לא מן המניין 71 מיום 6.12.1706/12/2017
1 - 30הבא