מכרזים

מחלקת התקשרויות פועלת תחת מנהל הכספים – אגף כלכלה רכש והתקשרויות, ומלווה באופן שוטף את הליכי המכרזים של העירייה, לרבות מכרזים משותפים והליכי הצעות מחיר. המחלקה מספקת את שירותיה לכל אגפי העירייה, ונותנת מענה שוטף לספקים חיצוניים.
 

תחומי הפעילות העיקריים של המחלקה

 
  • מכרזים – הכנה, פרסום וניהול המכרזים, משלב קבלת הבקשה להתקשרות; הכנת מכרזים ופניות לקבלת הצעות, יישום החלטות ועדות המכרזים, ריכוז התהליך בכפוף לנהלים והוראות החוק, ניתוח ההצעות והשוואתן, ליווי התהליך עד לחתימת ההסכם עם הספק הנבחר.
  • הצעות מחיר – ניהול שוטף משלב קבלת הבקשה להתקשרות באמצעות הצעות מחיר, הכנתן והפצתן לספקים, ליווי התהליך עד לחתימת הסכם עם הספק הנבחר.
  • ניהול מאגר ספקים – ניהול ספר הספקים העירוני, פנייה לציבור להצטרפות למאגר הספקים, אישור מאגר הספקים, עדכון המאגר מעת לעת בהתאם לדין.
  • פרסום קולות קוראים וליווי הליכי התקשרות עם ספקים.

 

פרטי התקשרות


  
  
  
  
  
עו"ד דורית קקון-דנוןמנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח646380408-6463630 doritk@br7.org.il
שרה כהןרכזת דיווח08-646380408-6463630saran@br7.org.il


מכרזים