התקשרות עם משכ"ל

פרסום החלטות בנושא התקשרות לרכישת שירותי ניהול ופיקוח עם משכ"ל בהתאם לתקנה 3 (15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח 1987

קובץמסנן
  
החלטת ועדת השלושה בנושא שירותי ניהול/פיקוח מיום 22.4.202022/04/2020
החלטות ועדת השלושה מיום 8-3-2020.30/03/2020
החלטות ועדת השלושה מיום 19-3-20.30/03/2020
החלטות ועדת השלושה בנושא שירותי ניהול/פיקוח מיום 24.12.201924/12/2019
החלטות ועדת השלושה בנושא שירותי ניהול/פיקוח מיום 5.12.201905/12/2019
החלטות ועדת השלושה בנושא שירותי ניהול/פיקוח מיום 25.8.201925/08/2019
החלטות ועדת השלושה בנושא שירותי ניהול/פיקוח מיום 13.8.201913/08/2019
החלטות ועדת השלושה בנושא שירותי ניהול/פיקוח מיום 17.7.201917/07/2019
החלטות ועדת השלושה בנושא שירותי ניהול/פיקוח מיום 2.7.201902/07/2019
החלטות ועדת השלושה בנושא שירותי ניהול/פיקוח מיום 5.6.201905/06/2019
החלטות ועדת השלושה בנושא שירותי ניהול/פיקוח מיום 5.6.201905/06/2019
החלטות ועדת השלושה בנושא שירותי ניהול/פיקוח מיום 20.5.201920/05/2019
החלטות ועדת השלושה-התקשרות עם משכ"ל מיום 17/12/1817/12/2018
החלטות ועדת השלושה-התקשרות עם משכ"ל מיום 19.11.1819/11/2018
החלטות ועדת השלושה-התקשרות עם משכ"ל מיום 21/10/1821/10/2018
החלטות ועדת השלושה-התקשרות עם משכ"ל מיום 10/10/1810/10/2018
החלטות ועדת השלושה-התקשרות עם משכ"ל מיום 21/8/1821/08/2018
החלטות ועדת השלושה-התקשרות עם משכ"ל מיום 13/8/1813/08/2018
החלטות ועדת השלושה-התקשרות עם משכ"ל מיום 17/7/1817/07/2018
החלטות ועדת השלושה בנושא שירותי ניהול/פיקוח מיום 7.6.201807/06/2018
החלטות ועדת השלושה - התקשרות עם משכל מיום 20.2.1820/02/2018

 

חוזים

קובץמסנן
  
חוזה ניהול עם משכ"ל מיום 12.9.201912/09/2019
חוזה ניהול עם משכ"ל מיום 5.9.201905/09/2019
חוזה ניהול עם משכ"ל מיום 17/7/1917/07/2019
חוזה ניהול עם משכ"ל מיום 13/6/1913/06/2019
חוזה ניהול עם משכ"ל מיום 10.3.1910/03/2019
חוזה ניהול עם משכ"ל מיום 13.11.1813/11/2018
חוזה ניהול עם משכ"ל מיום 24.10.1824/10/2018
חוזה ניהול עם משכ"ל מיום 9.10.1809/10/2018
חוזה ניהול עם משכ"ל מיום 8.9.1808/09/2018