חזון חינוך

"חינוך למצוינות"

מנהל החינוך העירוני בעיר באר שבע הציב מטרה לקדם את המצוינות כערך עירוני ולטפחו בכל מעגלי העשייה. באר שבע מאמינה כי בכל ילד וילדה, וכן בכל מחנך ומחנכת, ישנן נקודות חוזק ייחודיות במגוון תחומי הדעת והיצירה. על ידי איתורן והעצמתן נוכל להציב מטרות אישיות בתחומי הערכי והלימודי, תוך  פתיחת אופקים  וכווני העזה חדשים למימושן. אנו מחנכים לשאיפה למצוינות כערך וכאורח חיים.
 

שיתופי פעולה בין המוסדות בעיר

באר שבע מטפחת את החינוך הערכי והמעורבות ההדדית, תוך ביסוס החזון העירוני המשותף. המרחב החינוכי הוא עדכני ותואם את רוח המאה ה-21, כאשר הערכים המובילים אותו הם מצוינות, שוויון הזדמנויות ובחירה. מרחב עירוני זה כולל שותפויות בין גני הילדים, בתי הספר, מוסדות האקדמיה, התרבות והאמנות, הארגונים הפרטיים והציבוריים וכלל המשאבים העירוניים. כולם מכוונים לשיפור ולהתפתחות מוסדית, תוך מחויבות ורגישות למימושם העצמי והערכי של חברי הקהילה החינוכית.
 

הרשת להצלחה

תפיסת עולם חינוכית זו באה לידי ביטוי בניצולם של מגוון המשאבים העירוניים ליצירת רשת של הזדמנויות למידה, בה כלל השותפים, מוסדות אקדמיה ותרבות, תעשייה ואמנות, מערכת החינוך הפורמאלי, החינוך המשלים ועוד. השותפים לפעילות זו מונחים על ידי החזון העירוני, מדברים בשפה אחידה, ויחד יוצרים את הרשת המאפשרת לכולם לחוות הצלחה, תוך ליווים לפיתוח אזורי החוזק שלהם עד לרמות המומחיות הגבוהות ביותר. 
 

לשאוף למצוינות

אנו סבורים כי תפקידה של מערכת החינוך הוא להצמיח אנשים מצוינים, לא רק תלמידים מצטיינים.  בסביבה בה תרבות המצוינות הינה ערך משותף, יוכלו כולם לממש יכולותיהם, לרבות בעלי היכולות הגבוהות. יצירת תרבות של מצוינות מעודדת להתקדמות ולהתפתחות וכוללת אזרחות טובה, מנהיגות ותרומה לקהילה - ערכים שהם מאבני היסוד להצמחתו של בוגר ראוי, ערכי ומחויב לעצמו ולקהילתו.