חזון רווחה ושירותים חברתיים

עיריית באר-שבע שואפת ליזום, לפתח ולספק שירותים ומענים חברתיים, על מנת להגביר את רווחת הפרט והמשפחה ולשפר את איכות חיי הקהילה בעיר באר שבע.

אלו, על ידי הענקת מגוון שירותים בהתאם לצרכי התושבים תוך קביעת אסטרטגיות טיפוליות ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה. אגף הרווחה והשירותים החברתיים הינו הכתובת מקצועית המספק שירותי אבחון, טיפול ומניעה אינטגרטיביים, תוך מגמה להוות מערכת ממוקדת לקוח, חדשנית, איכותית ומקצועית, המבוססת על ערכי שוויון וצדק חברתי. 
אנו שוקדים על פיתוח שירותים מיטיבים לתושבי העיר, לשיפור איכות החיים ולטיפול במצוקות חברתיות תוך הקפדה על עקרונות מקצועיים וארגוניים איכותיים הכוללים הן שירותים כלליים לאוכלוסיות רחבות והן שירותים ממוקדים. כל זאת, תוך שמירה על רגישות, יעילות, שקיפות, חדשנות והתאמה לשינויים המתרחשים בחברה.

העירייה אחראית להבטיח לכל אדם, משפחה או קהילה בעיר את מירב הרווחה החברתית והכלכלית ולהגן על אלו המתקשים עקב מצוקה, משברים, עוני, אבטלה או ניצול. נושאי הטיפול העיקריים הינם: משפחות השרויות בעוני, ילדים ונוער במצבי סיכון, אלימות במשפחה, נפגעי סמים ואלכוהול, זקנים, מובטלים או חסרי הכשרה מקצועית ועוד.


יעדים בתחום הרווחה והשירותים החברתיים:
 • הגנה על ילדים ובני נוער ושיפור התפקוד שלהם ושל משפחותיהם 
 • צמצום פערים חברתיים בקרב ילדים ומשפחות במצבי סיכון ועוני 
 • הגנה על אוכלוסיית הקשישים וקידום רווחתם 
 • שיפור התפקוד של מתמכרים ובני משפחותיהם 
 • שיפור איכות חייהם של אנשים עם צרכים ייחודיים 
 • קידום חוסן קהילתי בעיר באר שבע - חיזוק המרקם החברתי, העצמת לקוחות ופיתוח מנהיגות מקומית, תוך יצירת שותפויות בין ארגוניות 
 • שיפור התפקוד הכלכלי-תעסוקתי של אוכלוסיות בסיכון או בהדרה וצמצום מצבי עוני בקרב פרטים ומשפחות 
 • שיפור התפקוד המקצועי של עובדי האגף 
 • פיתוח והטמעת מערך התמיכה לאוכלוסייה במצבי חירום 
 • מיצוי הפוטנציאל של קליטת עלייה כמנוף לחיזוק חברתי של אוכלוסיית העיר

תכנית פעולה בתחומי הרווחה והשירותים החברתיים

תכנית זו הינה נגזרת של החזון העירוני המשותף המקדם את איכות העבודה ועומקה, על ידי:
 • יישומן והרחבתן של תכניות מחוללות שינוי בהקשר התעסוקתי החינוכי, החברתי והרווחתי 
 • הטמעת שינויים במחלקות לשירותים חברתיים
 • ייעול ושיפור תהליכי עבודה 
 • מעקב ובקרה תוך מעבר לניהול ממוחשב 
 • דגש על חשיבה ולמידה, ועוד
 

שיתופי פעולה

קידום תכניות רווחה ושירותים חברתיים נעשה תוך בניית מסגרות והרחבת הממשקים עם אגפי העירייה השונים, עמותות, ארגוני התנדבות, המגזר העסקי והפרטי בעיר.
 
התחומים השונים פועלים לפי מדיניות ממלכתית ועירונית המפעילות מתודות שונות בעבודה סוציאלית – פרטנית, קבוצתית וקהילתית. עובדי אגף הרווחה והשירותים החברתיים בחרו בחירה ערכית, לעשייה ונתינה למען בניית חברה טובה, שוויונית וצודקת, לטובתם ולרווחתם של תושבי העיר. ולמען כך, העירייה פועלת למיצוי המקצועיות של העובדים וטיפוחם.