חזון איכות הסביבה

עיריית באר שבע רואה בתחום איכות הסביבה נדבך חשוב בשירות העירוני המוענק לתושב. ככזה, משקיעה העירייה משאבים רבים על מנת לייצר לתושבי העיר ולמבקריה סביבה נקייה, מזמינה ואטרקטיבית.

 
האגף לאיכות הסביבה יחד עם אגף האחזקה העירוני פועלים לניקיון ותחזוקה שוטפת של העיר. פינוי אשפה ופסולת לסוגיה, תיקון מפגעים, הצבה ותחזוקה של אשפתונים, מבצעי נקיון ועוד הינם חלק בלתי נפרד מעבודת העירייה וזו פועלת לשיפור מתמיד של שירות זה. בנוסף, אחראי האגף ניקיון ותחזוקה של גנים ציבורים פארקים ושאר עבודות הגינון.

 
בשנים האחרונות מיישמת העירייה תוכנית לעיצוב וחידוש המרחב הציבורי. במסגרת תוכנית זו הוקמו פארקים וגינות ציבוריות לרווחת התושבים ולשימושם, הוקמו מזרקות וג'טים מוארים ואטרקטיביים ברחבי השכונות בעיר, הוצבו ספסלים ואשפתונים, וניטעו עצים רבים המותאמים לאקלים המקומי. עיריית באר-שבע תמשיך ליישם תוכנית זו גם בעתיד.

 
בנוסף לעבודות התחזוקה השוטפות, מקדמת העירייה תוכנית מקיפה וכוללת של קיימות עירונית, במסגרתה הצטרפה העיר לתהליך לאומי של מחזור והפרדת פסולת במקור. ברחבי העיר הוצבו מכלי מחזור בהתאם לסוג הפסולת, והפעילות מלווה בהסברה לתושבים ובאמצעות פעילות חינוכית בקרב תלמידי העיר במוסדות החינוך. בנוסף פועלת העירייה להחלפת כל כלי האצירה ועגלות האשפה לפחי אשפה מוטמנים, אסטטיים ונוחים לשימוש התושבים.

 
אנו רואים בשמירה על זכויות בעלי חיים וטיפול בהם כחלק משמירה על איכות חיים וסביבה מקיימת וידידותית. בתוך כך מושקעים תקציבים רבים לשיפור פעילות תחנת ההסגר והכלבייה העירונית, מתקיימים ימי אימוץ לבעלי חיים, הוגברה פעילות העיקור/סירוס של חתולים באופן חסר תקדים ומתקיימת פעילות סדירה של הסברה בשיתוף פעולה עמותות, ארגונים ותושבים שהנושא קרוב לליבם.

 
העירייה משקיעה רבות בתחום איכות הסביבה, על ידי יצירה של סביבה נקיה, יפה ומזמינה ובמקביל על ידי אכיפה כנגד כל מי שפוגע, מלכלך או משחית במרחב הציבור. אנו קוראים לציבור לסייע במאמץ זה על מנת שבאר-שבע תוביל גם בתחום זה לרווחת תושביה.