חזון העיר

חזון באר שבע 2030

באר שבע תהיה מטרופולין ייחודי ובר-תחרות, המספק שירותים איכותיים וסביבת חיים עשירה ומגוונת לתושבים, לעסקי ולמבקרים בו. תהווה מרכז ידע בינלאומי, הנשען על ערכי החדשנות, היזמות והקהילתיות.

בדרך זו, תקדם העיר באר שבע את משימתה הלאומית לחיזוקה של מדינת ישראל ולביסוסו של הנגב כעוגן כלכלי, חברתי ולאומי.

יעדי על עירוניים ל- 2030:

  • הגדלת מספר המועסקים בעיר ל- 160 אלף.
  • הכפלת שיעור התושבים והמועסקים במרכז העיר.
  • קידום הישגים ערכיים ולימודיים, תוך שימת דגש על איכות ועומק ההישגים.    
  • הגדלה ושיפור היצע שירותי הבריאות במטרופולין.
  • העלאת שיעור המגיעים לעבודה בתחבורה ציבורית באמצעים אלטרנטיביים אל מעל הממוצע הארצי.
  • גידול בשיעור אוכלוסיית הצעירים בעיר.