קשרים עם קהילות יהודיות

אחד מהקשרים החשובים ביותר לעיר באר שבע הוא הקשר לשלל קהילות יהודיות ברחבי העולם. מתוך נקודת הזדהות ומכנה משותף, יוצרת העירייה קשרי גומלין מעשירים ופורים המבוססים על שותפות ואחווה אמיתית. במסגרת אותם קשרים, מספר קהילות יהודיות ברחבי העולם שותפות לפרויקטים ותוכניות שונות ברחבי העיר, והן תורמות ומסייעות לפיתוח העיר לאורך השנים.
 

הקהילות השותפות לעשייה בעיר

  • ארגון JNF (קק"ל) ארה"ב: ארגון זה יצר קשר אמיץ עם הנגב בכלל והעיר באר שבע בפרט. הארגון שותף בקידום שלל פרויקטים ברחבי העיר ובראשם פרויקט פארק נחל באר שבע.

  • הקהילה היהודית במונטריאול: קהילה הנחשבת לאחת הקהילות התומכות ביותר של באר שבע. קשריה עם העיר נפרשים לאורך 20 שנה ובמהלך אותן שנים הייתה הקהילה שותפה למספר פרויקטים מרגשים כמו פרויקט שיקום שכונות ופרויקט 'שותפות 2000'.
 
  • הקהילה היהודית בקליבלנד: קהילה זו מלווה את העיר במסגרת תוכנית "פאקט" להעצמה וקידום קהילת יוצאי אתיופיה בעיר. הפרויקט הוא אחד מגאוות העיר והוא מתבצע בשיתוף הג'וינט ישראל.

  • קהילת קרן היסוד בשוודיה: קהילה הלוקחת חלק בפרויקטים בעיר באר שבע מראשית שנות ה-80. מאז ועד היום פועלת נמרצות לקידום ופיתוח שכונה ד'.
 
  • קהילת קרן היסוד בארגנטינה: הקהילה בארגנטינה מלווה את העיר כבר למעלה מ-30 שנה והייתה שותפה לפרויקט שיקום שכונות. הקהילה תרמה רבות לקידום ולפיתוח שכונה ג'.
 
  • קהילת קרן היסוד בשוויץ: הקהילה בשוויץ תרמה רבות לכל הקשור בעידוד ופיתוח הצעירים בעיר. הקהילה הייתה שותפה לפרויקט שונים ובעיקר תרמה להקמתו של מרכז הצעירים בעיר העתיקה.
 

'קרן באר שבע'

מלבד הקהילות הללו, מקיימת העיר באר שבע קשרים אמיצים עם תורמים, ארגונים וקרנות ברחבי העולם. אותם קשרים תרמו רבות לפיתוח ולצמיחה בבאר שבע, ולקידומם של פרויקטים רבים ברחבי העיר. על יצירת הקשרים הללו וביסוסם אחראית 'קרן באר שבע' העוסקת בגיוס תרומות לקידום שלל פרויקטים ברחבי העיר.