פרויקט
תיאור
תמונה
תחום
סטטוס
פעיל
קבצים מצורפים

דוד חכם

דוד חכם
תחום:תחבורה ותעסוקה
סטטוס:
בביצוע
בביצוע
גבולות ביצוע שלב א: מצומת אלי כהן עד דרך חברון

גבולות ביצוע שלב ב: מדרך חברון עד שד' יגאל אלון

גבולות ביצוע שלב ג: משד' יגאל אלון עד רחוב הבונים

העבודות יכללו החלפת מדרכות הסדרת אי תנועה, הצבת ריהוט רחוב, נטיעת עצים וגינון