פרויקט
תיאור
תמונה
תחום
סטטוס
פעיל
קבצים מצורפים

דרך יגאל אלון

תחום:תחבורה ותעסוקה
סטטוס:
בתכנון
בתכנון

תיאור הפרויקט: פיתוח נופי משני צידי רחוב יגאל אלון (כביש 25) , לרבות הכשרת מגרשי חניה , מדרכות , שבילי אופנים ונטיעות.

סטטוס: תכנון מפורט