פרויקט
תיאור
תמונה
תחום
סטטוס
פעיל
קבצים מצורפים

רחוב הדעת

רחוב הדעת
תחום:תחבורה ותעסוקה
סטטוס:
בתכנון
בתכנון
לאור התרחבות האוניברסיטה ופיתוח החלק הצפוני עד לרחוב הדעת, בכוונת עיריית באר שבע להסדיר את רחוב הדעת בקטע שבין אורי צבי גרינברג ועד רחוב ההשכלה, ואת כל רחוב ההשכלה ולהתאימם לשימושי הקרקע העתידיים והתחברות לתכנון המוצע של מתחם האוניברסיטה לרבות כניסות ויציאות למתחם.

התכנון ברחוב הדעת כולל את כל זכות הדרך והצמתים לאורכו וההתחברויות לרחובות הניצבים וכן תכנון שצ"פ בצומת המדע הדעת. במסגרת תכנון הרחוב יתוכננו מעגל תנועה חד-נתיבי בצומת הדעת ההשכלה ומעגל תנועה דו-נתיבי בצומת הדעת המדע.

רחוב ההשכלה יכלול הרחבת הדרך על חשבון בית ספר מקיף ז' לצורך בניית מפרצים עבור אוטובוסים והתאמת התכנון לתכנון המוצע של מתחם האוניברסיטה.