פרויקט
תיאור
תמונה
תחום
סטטוס
פעיל
קבצים מצורפים

מרכז FACE ותיכון חדש לילדים על הרצף האוטיסטי

מרכז  FACEותיכון חדש לילדים על הרצף האוטיסטי
תחום:חינוך וקהילה
סטטוס:
בתכנון
בתכנון
מרכז FACE יהווה כתובת ייחודית לילדים בעלי צרכים מיוחדים ומשפחותיהם, למחנכים ולחוקרים. במרכז זה יוכלו כולם למצוא רצף ייחודי וחדשני של מענים. המקום יספק הזדמנויות למשפחה כולה, בהיבטים מקצועיים, תרבותיים וחברתיים. המקום ישמש את כלל הקהילה ויעודד תרבות של קבלה, הכלה וערבות הדדית. מקום שמהווה קרן אור בקצה הרצף. לצד המרכז יוקם התיכון עבור נערים ונערות על הרצף האוטיסטי.