פרויקט
תיאור
תמונה
תחום
סטטוס
פעיל
קבצים מצורפים

מרכז קיימות חוויתי ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל

מרכז קיימות חוויתי ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל
תחום:ספורט בילוי ופנאי
סטטוס:
בתכנון
בתכנון
מרכז קיימות חוויתי לבעלי חיים -  יהווה מרכז חדשני לאינטראקציה חינוכית בין האדם ובעלי החיים. המרכז יאפשר להכיר את הרגלי החיים של בעלי החיים, את תרומתם ליקום, את מערכות הקשר בין בעלי החיים השונים, את התנהלותם המשפחתית של בעלי החיים, ויאפשר הבנה של מערכות אקולוגיות על פני כדור הארץ.
המרכז יוקם בסיוע קרן ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל, אשר תורמת 20 מיליון דולר לטובת המיזם.