פרויקט
תיאור
תמונה
תחום
סטטוס
פעיל
קבצים מצורפים

תיכון למדעים ואמנויות - כולל מגמת סייבר ייחודית

תיכון מדעים
תחום:חינוך וקהילה
סטטוס:
בתכנון
בתכנון
תיכון חדש, על-אזורי וארצי, למדעים ואמנויות, במרכזו לימודי סייבר במגמת המדעים. התיכון ימוקם בסמיכות לאוניברסיטת בן-גוריון ובשיתופה.
עוד במסגרת פרויקט הסייבר: בשנת הלימודים הנוכחית נפתחו מגמות סייבר בשמונה בתי ספר תיכונים בעיר.