פרויקט
תיאור
תמונה
תחום
סטטוס
פעיל
קבצים מצורפים

מועדוני נוער

מועדוני נוער
תחום:חינוך וקהילה
סטטוס:
הושלם
הושלם
עיריית באר-שבע ומפעל הפיס הקימו שלושה מועדוני נוער חדשים, לטובת תנועות הנוער, בניהול חברת כיוונים. מועדון לתנועת הצופים מוקם ברמות הרכס, ובנווה זאב הוקמו שני מועדונים: עבור הנוער העובד והלומד ועבור בני עקיבא.
המועדונים הוקמו במסגרת תכנית החומש להעצמת תנועות הנוער.