פרויקט
תיאור
תמונה
תחום
סטטוס
פעיל
קבצים מצורפים

קריית גנים

קריית גנים
תחום:הסכם גג ופיתוח שכונות חדשות
סטטוס:
בביצוע
בביצוע
החלה בניית 400 יחידות דיור מתוך כ-2300 יחידות דיור שכבר שווקו לבנייה רוויה (מגדלים) בסטנדרט בנייה ופיתוח גבוהים.