פרויקט
תיאור
תמונה
תחום
סטטוס
פעיל
קבצים מצורפים

שכונת הרקפות

רקפות
תחום:הסכם גג ופיתוח שכונות חדשות
סטטוס:
בתכנון
בתכנון

תאור השכונה: השכונה תוכננה לייצר סביבת מגורים איכותית, הנוצרת משילוב של איכויות עירוניות כלליות עם מאפייני המקום הספציפיים והיחודיים. עקרונות התכנון כגון: שמירה על גריד מעגלי של באר-שבע, מערך שטחים פתוחים באופן רציף והמשכי, שמירה על נחל כובשים ונחל עשן, יצירת מוקדים במיקומים מרכזיים המשלבים מוסדות ציבור, מסחר, ושטחים ציבוריים פתוחים, נשמרו ופורטו במסגרת התכנית המוצעת.
התכנית מציעה מגוון טיפוסי מגורים, בהתאם לסיטואציה העירונית והטופוגרפית הקיימת. מגורים מדורגים, בנייה רוויה, מתחמי מגורים בשיפועים בינוניים, מתחמי מגורים לאורך רחובות ראשיים, מתחמי מגורים צמודי קרקע סביב חניה פנימית ומגורים צמודי קרקע במגרשים בודדים.

מס' יח"ד: כ-4,150 יח"ד מתוכן כ-2,600 יחידות צמודות קרקע

סטטוס:  התכנית מאושרת.