הסכם גג ופיתוח שכונות חדשות

הקמה של שכונות חדשות ושיווק 20 אלף יחידות דיור ב-5 השנים הקרובות


במסגרת החזון המשותף לממשלת ישראל ולעיריית באר-שבע לפיתוח העיר כמטרופולין של איכות במדינת ישראל סוכם על הסכם גג לשיווק של כ-20,000 יחידות דיור ב-5 השנים הקרובות, לרבות הקמת שכונות חדשות בעיר.

ההסכם כולל לא רק את שיווק יחידות הדיור, אלא גם את השירותים התומכים לרבות מוסדות החינוך והציבור, פארקים וגנים ציבוריים ומוסדות תרבות ופנאי. בכך ייחודו של הסכם. כל אלה מוקמים במקביל לשיווק יחידות הדיור ובנייתם, כך שהתושבים יכנסו למגוריהם החדשים עם כל המענים והשירותים העירוניים.

שיווק יחידות הדיור ייתן מענה לזוגות צעירים ומשפחות צעירות תושבי העיר, לצד משפרי דיור ועד לתושבים חדשים בעיר המזהים את תנופת הפיתוח של באר-שבע.