עיר דיגיטלית – Smart7

המטה הממשלתי "ישראל דיגיטלית" היושב תחת המשרד לשוויון חברתי, בחר בבאר שבע בשנת 2014 כפיילוט ארצי לפרויקט "עיר דיגיטלית", בתחומי העיר החכמה והחינוך. לפיכך, זכתה העיר לתקציב בן 8 מיליון ₪ לפרויקטים בתחום עיר חכמה, וכן לתקציב בן 36 מיליוני שקלים לפרויקטים בתחום החינוך הדיגיטלי. מטרות הפרויקט המוצהרות הן: פיתוח אמצעים חדשניים על מנת להביא לשיפור השירותים ואיכות החיים של התושבים; צמצום פערים חברתיים; התייעלות וחיסכון תקציבי; עידוד צמיחה.

השלב הראשון של הפרויקט יצא לדרך בשנת 2016, וכלל כתיבת תכנית אסטרטגית, אשר הוכנה בשיתוף חברת הייעוץ הבינלאומית Deloitte. במקביל להכנת התכנית, התבצעו שלושה פיילוטים – מעורבות תושבים, מידע פתוח (Open data) וניהול פסולת. כלל הפרויקטים נערכו בשיתוף מרכז החדשנות הדיגיטלית CDI, המהווה חברה לתועלת הציבור ועוסק במגוון תחומים דיגיטליים-חברתיים. 

נושאי הפיילוטים נקבעו באמצעות מודל תעדוף כמותי אשר כלל את הפרמטרים הבאים: יעילות, בהקשר לצמצום עלויות ולתשומות כוח אדם; רלוונטיות, בהקשר לאוכלוסיות יעד רלוונטיות, תדירות שימוש, ורלוונטיות לשיפור באיכות החיים של התושבים; צמצום פערים חברתיים, בהקשר לשאלה האם הפרויקט עשוי לשמש אוכלוסיות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך ו/או גמלאים ו/או עולים חדשים; איכות חיים, בהקשר של מעורבות אזרחית, רווחה אישית וחברתית, סביבה, בטחון אישי ובריאות; פרמטרים נוספים, שכללו מידת מורכבות למימוש, מידת חדשנות בקנה מידה ארצי,  ויכולת שכפול לערים נוספות בישראל; תדמית ציבורית, בהקשר פנים-עירוני, חיצוני, וכן הד-תקשורתי מיידי.

 

התכנית האסטרטגית לעיר חכמה

התכנית האסטרטגית כוללת ניסוח של שישה עקרונות בסיסיים לבאר שבע, שנקבעו לאחר ביצוע ראיונות עומק עם עשרות בעלי תפקידים בעירייה ובעלי עניין נוספים בתהליך, על מנת ליצוק תוכן וקווים מנחים למושג "עיר חכמה":
  1. התושב במרכז, כמטרה, שותף ונכס. הפרויקטים יבחנו וימדדו לפי הערך הסופי שהם מייצרים לתושב, לצד תפיסת התושב כשותף בעיצוב קבלת ההחלטות ובתפעול העירוני, זאת על ידי כלים דיגיטליים לשיתוף ודיווח תושבים ושילוב כלי רתימה והשפעה על התנהגות.
  2. מיקוד בצורך - רתימת הטכנולוגיה לצרכים עירוניים ומטרות אסטרטגיות ולא להיפך. זאת בניגוד לשילוב טכנולוגיות כמטרה בפני עצמה.
  3. בנייה ופיתוח של פלטפורמות בעלות יכולת השפעה רוחבית. על מנת שמינופן יאפשר יצירת ערך ובתחומי חיים עירוניים שונים.
  4. חדשנות, שקיפות ושיתוף בעלי עניין בעיר ומחוצה לה, על-ידי הנגשת מידע, צרכים ואתגרים, ואף מתקנים ותשתיות עירוניים לבעלי העניין, לשם רתימתם לפיתוח פתרונות עירוניים על-ידי מגוון כלים.
  5. עירייה דיגיטלית ואוכלוסייה מיומנת. פתיחות, יכולות ושימוש במידע וכלים דיגיטליים בעירייה עצמה כבסיס ליכולת לאמץ פתרונות חכמים וחדשניים יותר בעיר, במקביל לתמיכה ביכולות הדיגיטליות של האוכלוסייה.
  6. נכונות לבחון מודלים עסקיים חדשים ומבוססי שיתוף פעולה עם גופים עסקיים.

 

פלטפורמת מעורבות תושבים (Citizen engagement)

פיילוט בן כחמישה חודשים, אשר יצא לפועל בין החודשים יולי ועד דצמבר 2017, ובמסגרתו פותחה, בשיתוף מרכז החדשנות הדיגיטלית CDI ויחד עם חברת Zencity, פלטפורמה מבוססת Web ו-Mobile לעידוד מעורבות תושבים הנקראת "Smart7". הפלטפורמה כוללת דיווחים למוקד העירוני, מידע בהתאמה אישית ובדחיפה על-בסיס תחומי עניין ונקודות עניין בעיר, אפשרויות התנדבות ומעורבות, השתתפות בקבלת החלטות תוך מענה על סקרים מבוססי שאלות אמריקאיות הנוגעים לחיי היומיום בעיר, וקבלת מידע בזמן אמת מחיישנים מבוססי בלוטוס' (Beacons). הפיילוט זכה להצלחה גדולה, כאשר לפלטפורמה נרשמו תוך ארבעה חודשים למעלה מ-2300 משתמשים, כאשר הפיילוט כוון ושווק לשלוש שכונות בלבד בעיר. בימים אלו אנו מקדמים את הרחבת הפיילוט לכדי פרויקט כלל עירוני.

למידע נוסף וקישור לאתר ולהורדת האפליקציה 

 

מידע פתוח (Open data)

במסגרת הפיילוט פותחת העירייה מאגרי מידע מגוונים בתחומים שונים הנוגעים לעיר לצפייה ולשימוש הציבור הרחב. כלל המאגרים מונגשים בפורמטים שונים, לנוחיותם של המשתמשים. לפרויקט שלוש מטרות מרכזיות: הגברת השקיפות של העירייה; הפחתת עומס תפעולי על גורמי העירייה, הנגרם עקב בקשות פרטניות למסירת מידע; פיתוח חברתי-כלכלי מבוסס מידע (Data Driven Innovation), תוך חיזוק תרבות החדשנות בעיר ומשיכת גופים מחקר, פיתוח וכן גורמים עסקיים. בנוסף, מקיימת העיר מיזמי מיפוי בשיתוף התושבים, דוגמת "עסקים להכיר" – מיפוי העסקים בעיר העתיקה. במסגרת הפרויקט בוצע האקתון (תחרות פיתוח) במכללה הטכנולוגית סמי שמעון בעיר בשיתוף המחלקה להנדסת תוכנה, במהלכו צוותים שונים פיתחו פתרונות טכנולוגיים על בסיס מאגרי המידע בפורטל ה-Open data העירוני. במסגרת ההאקתון, פותחו 11 פתרונות על בסיס מאגרי המידע העירוניים.

 

ניהול פסולת (Waste management)

פיילוט שמטרתו הייתה בחינת פתרונות שונים אשר מספקים מענה לאתגרים הקיימים בתהליך הפינוי ואיסוף הפסולת בעיר באר שבע, ובעלי היתכנות יעילה מבחינה כלכלית (עלות מול תועלת), התמקדות בפחי האשפה וסביבתם. הפיילוט כלל בחינת הפתרונות הטכנולוגיים הקיימים בראייה השוואתית של החברות Genio, GreenQ וטלדור. בין המדדים הנבחנים: זיהוי פינוי, נתונים ומדדים לגביי נפח, טמפ' ומשקל, יכולת הכנת תכנית עבודה ע"ב הנתונים, הפחתה פוטנציאלית של כמות הפינויים, שיפור מערך הבקרה על קבלן הפינוי ועוד. כמו כן, הפיילוט כלל פיילוט חינוכי-סביבתי-טכנולוגי בשיתוף תלמידי כיתות ד' בשני בתי ספר בעיר, שכללה פעילות יחד עם החברה להגנת הטבע וסטודנטים מתנדבים מאוניברסיטת בן גוריון. במסגרת הפיילוט הוכשרו התלמידים להשתמש באפליקציית מיפוי סלולרית, באמצעותה הם דיווחו על מפגעי פסולת בקרבת בית הספר ובשכונה.
 
 
 

פרויקטים ושיתופי פעולה נוספים

מתחברים 3.0 – מיומנות דיגיטלית לגמלאים

הפיילוט הינו פרי יוזמה של סטודנטים מאוניברסיטת בן-גוריון, אשר זכה לתמיכה ולשיתוף פעולה מצד מרכז החדשנות הדיגיטלית CDI , ארגון ג'וינט אשל, התאחדות הסטודנטים, ועיריית באר שבע. מדובר על קורס בן עשרה מפגשים במסגרתו גמלאים לומדים מיומנויות דיגיטליות שונות בדגש חברתי, כמו אוריינות שימוש בדפדפן האינטרנט, מיומנות חיפוש ב- Google ועוד. תכני הקורס נבנו על-פי הצרכים שהועלו על-ידי הגמלאים עצמם, לאחר ביצוע סקר בקרב גמלאים תושבי העיר. כמו כן, במהלך הקורס נפתחת קבוצת פייסבוק למדריכים ולגמלאים, בה יכולים הגמלאים להעלות שאלות שונות הקשורות לקשיים בהם הם נתקלים. במסגרת הפיילוט הוכשרו בחמישה מחזורים 42 גמלאים, כאשר 20% מהגמלאים הינם עולים מברית המועצות, ו-20% נוספים הינם גמלאים ברמת ניידות נמוכה. הפיילוט זכה להצלחה ולפרסום בתקשורת המקומית והארצית, וכיום אנו נערכים לקראת פתיחת שבעה קורסים נוספים ברחבי העיר.
 
 

פרויקטי גמר של סטודנטים להנדסת תעשייה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון

מידי שנה, זו השנה השלישית ברציפות, מתקיים שיתוף פעולה עם המחלקה להנדסת תעשייה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון, במסגרתו סטודנטים מבצעים את פרויקט הגמר שלהם בעירייה. הסטודנטים ביצעו פרויקטים בתחום ניהול ידע ו-BI, שכללו פורטל ניהול ידע לאגף הגבייה, מערכת למדידת איכות השירות בארגון, וכן מערכת לבקרה אחר תהליך החתימה על הזמנות מול ספקים. פרויקטים אלה מהווים WIN-WIN לשני הצדדים, כאשר העירייה נהנית מכוח עבודה חינמי ואיכותי, והסטודנטים זוכים לניסיון מקצועי משמעותי ולליווי צמוד מטעם הגורמים המקצועיים בעירייה.
 
 

ניסוי תחבורתי בשיתוף המחלקה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בן גוריון

חוקרים מתחום התחבורה מאוניברסיטת בן גוריון מבצעים ניסוי תחבורתי בשיתוף העירייה, הכולל ממשק בין מערכת הרמזורים בצמתים לבין רכבים, כך שהרמזור ישדר אל הרכב את מצבו. כל זאת, על מנת שניתן יהיה להתריע בפני רכבים מפני חציית הצומת באור אדום. הפרויקט נמצא בשלבי תכנון מתקדמים, וזכה למימון מטעם משרד התחבורה. הניסוי יתרחש בציר שדרות רגר, אשר מאופיין בריבוי צמתים בעלי היקף תאונות דרכים גבוה. הוא צפוי להביא לשיפור משמעותי ברמת הבטיחות בדרכים עבור נהגים, ובכך למנוע תאונות דרכים ולהציל חיי אדם.
 
 

שיתוף פעולה לחילופי מידע הדדיים בשיתוף חברת Waze

קיים הסכם לשיתוף פעולה הדדי עם חברת Google באמצעות אפליקציית Waze, במסגרתו מתבצעים חילופי מידע בין הצדדים. נציגי העירייה מעדכנים במידע כגון חסימות כבישים, שינויים הנדסיים ועדכונים נוספים בזמן אמת באמצעות ממשק אינטראקטיבי, ו-Google מעבירה לעירייה את דיווחי המשתמשים בתחומי מטרופולין, באופן אנונימי, לטובת תכנון יעיל של מערך התחבורה.