עיר דיגיטלית – Smart7

המטה הממשלתי "ישראל דיגיטלית" היושב תחת המשרד לשוויון חברתי, בחר בבאר שבע בשנת 2014 כפיילוט ארצי לפרויקט "עיר דיגיטלית", בתחומי העיר החכמה והחינוך. לפיכך, זכתה העיר לתקציב בן 8 מיליון ₪ לפרויקטים בתחום עיר חכמה, וכן לתקציב בן 36 מיליוני שקלים לפרויקטים בתחום החינוך הדיגיטלי. מטרות הפרויקט המוצהרות הן: פיתוח אמצעים חדשניים על מנת להביא לשיפור השירותים ואיכות החיים של התושבים; צמצום פערים חברתיים; התייעלות וחיסכון תקציבי; עידוד צמיחה.

השלב הראשון של הפרויקט יצא לדרך בשנת 2016, וכלל כתיבת תכנית אסטרטגית, אשר הוכנה בשיתוף חברת הייעוץ הבינלאומית Deloitte. במקביל להכנת התכנית, התבצעו שלושה פיילוטים – פלטפורמת מעורבות תושבים (אפליקציית Smart7), מידע פתוח (Open data) וניהול פסולת. כלל הפרויקטים נערכו בשיתוף מרכז החדשנות הדיגיטלית CDI המהווה חברה לתועלת הציבור ועוסק במגוון תחומים דיגיטליים-חברתיים. 

נושאי הפיילוטים נקבעו באמצעות מודל תעדוף כמותי אשר כלל את הפרמטרים הבאים: יעילות, בהקשר לצמצום עלויות ולתשומות כוח אדם; רלוונטיות, בהקשר לאוכלוסיות יעד רלוונטיות, תדירות שימוש, ורלוונטיות לשיפור באיכות החיים של התושבים; צמצום פערים חברתיים, בהקשר לשאלה האם הפרויקט עשוי לשמש אוכלוסיות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך ו/או גמלאים ו/או עולים חדשים; איכות חיים, בהקשר של מעורבות אזרחית, רווחה אישית וחברתית, סביבה, בטחון אישי ובריאות; פרמטרים נוספים, שכללו מידת מורכבות למימוש, מידת חדשנות בקנה מידה ארצי,  ויכולת שכפול לערים נוספות בישראל; תדמית ציבורית, בהקשר פנים-עירוני, חיצוני, וכן הד-תקשורתי מיידי.


התכנית האסטרטגית לעיר חכמה

התכנית האסטרטגית כוללת ניסוח של שישה עקרונות בסיסיים לבאר שבע, שנקבעו לאחר ביצוע ראיונות עומק עם עשרות בעלי תפקידים בעירייה ובעלי עניין נוספים בתהליך, על מנת ליצוק תוכן וקווים מנחים למושג "עיר חכמה":
  1. התושב במרכז, כמטרה, שותף ונכס. הפרויקטים יבחנו וימדדו לפי הערך הסופי שהם מייצרים לתושב, לצד תפיסת התושב כשותף בעיצוב קבלת ההחלטות ובתפעול העירוני, זאת על ידי כלים דיגיטליים לשיתוף ודיווח תושבים ושילוב כלי רתימה והשפעה על התנהגות.
  2. מיקוד בצורך - רתימת הטכנולוגיה לצרכים עירוניים ומטרות אסטרטגיות ולא להיפך. זאת בניגוד לשילוב טכנולוגיות כמטרה בפני עצמה.
  3. בנייה ופיתוח של פלטפורמות בעלות יכולת השפעה רוחבית. על מנת שמינופן יאפשר יצירת ערך ובתחומי חיים עירוניים שונים.
  4. חדשנות, שקיפות ושיתוף בעלי עניין בעיר ומחוצה לה, על-ידי הנגשת מידע, צרכים ואתגרים, ואף מתקנים ותשתיות עירוניים לבעלי העניין, לשם רתימתם לפיתוח פתרונות עירוניים על-ידי מגוון כלים.
  5. עירייה דיגיטלית ואוכלוסייה מיומנת. פתיחות, יכולות ושימוש במידע וכלים דיגיטליים בעירייה עצמה כבסיס ליכולת לאמץ פתרונות חכמים וחדשניים יותר בעיר, במקביל לתמיכה ביכולות הדיגיטליות של האוכלוסייה.
  6. נכונות לבחון מודלים עסקיים חדשים ומבוססי שיתוף פעולה עם גופים עסקיים.

     

פלטפורמת מעורבות תושבים (אפליקציית Smart7)

פיילוט בן כחמישה חודשים, אשר יצא לפועל בין החודשים יולי-דצמבר 2017, ובמסגרתו פותחה, בשיתוף מרכז החדשנות הדיגיטלית CDI ויחד עם חברת Zencity פלטפורמה מבוססת Web ו-Mobile לעידוד מעורבות תושבים הנקראת "Smart7". הפלטפורמה כוללת דיווחים למוקד העירוני, מידע בהתאמה אישית ובדחיפה על-בסיס תחומי עניין ונקודות עניין בעיר, אפשרויות התנדבות ומעורבות, השתתפות בקבלת החלטות תוך מענה על סקרים מבוססי שאלות אמריקאיות הנוגעים לחיי היומיום בעיר, וקבלת מידע בזמן אמת מחיישנים מבוססי בלוטוס' (Beacons). הפיילוט זכה להצלחה גדולה, כאשר לפלטפורמה נרשמו תוך ארבעה חודשים למעלה מ-2,300 משתמשים, כאשר הפיילוט כוון ושווק לשלוש שכונות בלבד בעיר (ב', י"א ורמות). בימים אלו אנו מקודמת הרחבת הפיילוט לכדי פרויקט כלל עירוני.

 

מידע פתוח (Open data)

פיילוט שהחל בשנת 2017, במסגרתו פתחה העירייה מאגרי מידע מגוונים בתחומים שונים הנוגעים לעיר לצפייה ולשימוש הציבור הרחב. כלל המאגרים מונגשים בפורמטים שונים, לנוחיותם של המשתמשים. לפרויקט שלוש מטרות מרכזיות: הגברת השקיפות של העירייה; הפחתת עומס תפעולי על גורמי העירייה, הנגרם עקב בקשות פרטניות למסירת מידע; פיתוח חברתי-כלכלי מבוסס מידע (Data Driven Innovation), תוך חיזוק תרבות החדשנות בעיר ומשיכת גופים מחקר, פיתוח וכן גורמים עסקיים. בנוסף, קיימה העירייה מיזם למיפוי העסקים בעיר העתיקה בשיתוף התושבים הנקרא "עסקים להכיר. במסגרת הפרויקט בוצע האקתון (תחרות פיתוח) במכללה הטכנולוגית סמי שמעון בעיר בשיתוף המחלקה להנדסת תוכנה, במהלכו צוותים שונים פיתחו פתרונות טכנולוגיים על בסיס מאגרי המידע בפורטל הOpen data- העירוני. במסגרת ההאקתון, פותחו 11 פתרונות על בסיס מאגרי המידע העירוניים. פרויקט זה זכה בפרס השקיפות הארצי לשנת 2019 של היחידה לחופש המידע במשרד המשפטים. בעקבות הצלחת הפיילוט הוחלט להרחיבו לכדי פרויקט בהיקף מלא.

להצטרפות לקהילת הפייסבוק של הפרויקט

 

ניהול פסולת (Waste management)

פיילוט שנערך בשנת 2017, ומטרתו הייתה בחינת פתרונות שונים אשר מספקים מענה לאתגרים הקיימים בתהליך הפינוי ואיסוף הפסולת בעיר באר שבע, ובעלי היתכנות יעילה מבחינה כלכלית (עלות מול תועלת), התמקדות בפחי האשפה וסביבתם. הפיילוט כלל בחינת הפתרונות הטכנולוגיים הקיימים בראייה השוואתית של החברות GreenQ, Genio וטלדור. בין המדדים הנבחנים: זיהוי פינוי, נתונים ומדדים לגביי נפח, טמפ' ומשקל, יכולת הכנת תכנית עבודה ע"ב הנתונים, הפחתה פוטנציאלית של כמות הפינויים, שיפור מערך הבקרה על קבלן הפינוי ועוד. כמו כן, הפיילוט כלל פיילוט חינוכי-סביבתי-טכנולוגי בשיתוף תלמידי כיתות ד' בשני בתי ספר בעיר, שכללה פעילות יחד עם החברה להגנת הטבע וסטודנטים מתנדבים מאוניברסיטת בן גוריון. במסגרת הפיילוט הוכשרו התלמידים להשתמש באפליקציית מיפוי סלולרית, באמצעותה הם דיווחו על מפגעי פסולת בקרבת בית הספר ובשכונה.

 

תכנון אסטרטגי מבוסס נתונים

מערכת BI (דשבורד / לוח מחוונים) המאפשרת לקבל תמונת מצב, לבצע ניתוחים ולייצר תחזיות בנושאי תכנון אסטרטגי. הנתונים שיופיעו שם יהיו ממגוון רחב של תחומים, כמו אוכלוסייה וחברה, דיור, חינוך, ארנונה, מים, תחבורה, תשתיות, תקציבים ושכר, תיירות, נכסים, שכר, חינוך ועוד.  המערכת תכלול מאגרי מידע חיצוניים בתחומים מגוונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המרכז למיפוי ישראל, דו"חות ממשלתיים, ביטוח לאומי, וכן דו"חות ומאגרי מידע של חברות עסקיות שונות. בנוסף, המערכת תתבסס על מקורות מידע פנים-ארגוניים כמו פורטל ה-GIS העירוני ודו"חות אשר יופקו על-ידי יחידות העירייה המקצועיות השונות. הפרויקט יכלול תהליכי ניהול ידע ביחידות עירייה שייקבעו כרלוונטיות וחיוניות באופן מיוחד עבור הפרויקט, למשל אגף ההנדסה, אגף הגבייה ומינהל החינוך. באמצעות המערכת ניתן יהיה לקבל החלטות באופן מבוסס ושקול. הפרויקט הותנע בקיץ 2019.

 

פרויקטים ושיתופי פעולה נוספים

מתחברים 3.0 – מיומנות דיגיטלית לגמלאים

פיילוט שנערך בשנת 2017, והינו פרי יוזמה של סטודנטים מאוניברסיטת בן-גוריון, אשר זכה לתמיכה ולשיתוף פעולה מצד מרכז החדשנות הדיגיטלית CDI , ארגון ג'וינט אשל, התאחדות הסטודנטים, ועיריית באר שבע. מדובר על קורס בן עשרה מפגשים במסגרתו גמלאים לומדים מיומנויות דיגיטליות שונות בדגש חברתי, כמו אוריינות שימוש בדפדפן האינטרנט, מיומנות חיפוש ב- Google ועוד. תכני הקורס נבנו על-פי הצרכים שהועלו על-ידי הגמלאים עצמם, לאחר ביצוע סקר בקרב גמלאים תושבי העיר. כמו כן, במהלך הקורס נפתחת קבוצת פייסבוק למדריכים ולגמלאים, בה יכולים הגמלאים להעלות שאלות שונות הקשורות לקשיים בהם הם נתקלים. במסגרת הפיילוט הוכשרו בחמישה מחזורים 42 גמלאים, כאשר 20% מהגמלאים הינם עולים מברית המועצות, ו-20% נוספים הינם גמלאים ברמת ניידות נמוכה. הפיילוט זכה להצלחה ולפרסום בתקשורת המקומית והארצית, ובעקבותיו נפתחו קורסים נוספים ברחבי העיר.

 

פרויקטי גמר של סטודנטים להנדסת תעשייה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון

מידי שנה מתקיים שיתוף פעולה עם המחלקה להנדסת תעשייה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון, במסגרתו סטודנטים מבצעים את פרויקט הגמר שלהם בעירייה. עד כה הסטודנטים ביצעו פרויקטים שונים בתחום ניהול ידע ובינה עסקית (BI), לדוגמא: פיתוח פורטל ניהול ידע לאגף הגבייה, מערכת למדידת איכות השירות בארגון, מערכת לבקרה אחר תהליך החתימה על הזמנות מול ספקים, מערכת למדידת הישגים בחינוך. פרויקטים אלה מהווים WIN-WIN לשני הצדדים, כאשר העירייה נהנית מכוח עבודה חינמי ואיכותי, והסטודנטים זוכים לניסיון מקצועי משמעותי ולליווי צמוד מטעם הגורמים המקצועיים בעירייה.

 

ניסוי תחבורתי בשיתוף המחלקה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בן גוריון

חוקרים מתחום התחבורה מאוניברסיטת בן גוריון ביצעו בשנת 2019 ניסוי תחבורתי בשיתוף העירייה ובמימון משרד התחבורה, שכלל ממשק בין מערכת הרמזורים בצמתים לבין רכבים, כך שהרמזור ישדר אל הרכב את מצבו. כל זאת, על מנת שניתן יהיה להתריע בפני רכבים מפני חציית הצומת באור אדום. הניסוי התרחש בציר שדרות רגר, שדרות מצדה, וצמתים מרומזרים נוספים. הניסוי צפוי לסייע בשיפור ברמת הבטיחות בדרכים עבור נהגים, ובכך למנוע תאונות דרכים ולהציל חיי אדם.

 

מערכת בינה עסקית לניתוח תחבורה על בסיס שיתוף פעולה עם חברת Waze

החל מנובמבר 2016 לעירייה הסכם לשיתוף פעולה הדדי עם חברת Waze, במסגרת פרויקט Connected Citizens (CCP), הכולל חילופי מידע בין הצדדים. נציגי העירייה מעדכנים במידע כגון חסימות כבישים, שינויים הנדסיים ועדכונים נוספים בזמן אמת באמצעות ממשק אינטראקטיבי, וחברת Waze מעבירה לעירייה את דיווחי המשתמשים בתחומי מטרופולין, באופן אנונימי, לטובת תכנון יעיל של מערך התחבורה. הפרויקט המהווה WIN-WIN  לשני הצדדים, כאשר העירייה נהנית ממידע בעל ערך ממשי, ומשתמשי האפליקציה נהנים ממידע מהימן שנמסר מהעירייה ישירות אליהם. במסגרת תכנית "מאיצים דיגיטליים" של משרד הפנים והמשרד לשוויון חברתי (מטה ישראל דיגיטלית) הוחלט לעשות שימוש משמעותי יותר בנתונים הנאספים. המידע מ-Waze נאגר ב-DB ומעובד במערכת בינה עסקית (BI) שהעירייה פיתחה, לשם שיפור תכנון התנועה בעיר. הפרויקט זכה בפרס מצטייני המחשוב לשנת 2018 של ארגון "אנשים ומחשבים".

 

פורום החדשנות העירוני לדרגי ביניים

פורום החדשנות העירוני הוא יוזמה עצמאית של עובדי עיריית באר שבע להקמת קבוצה של בעלי תפקידים בדרגי ביניים בעירייה ובחברות הבת העירוניות. המפגש הראשון התקיים במאי 2018, ומאז הפורום מתכנס בתדירות של אחת לחודשיים – חודשיים וחצי. זוהי למעשה פלטפורמה של "בירוקרטים-אקטיביסטיים" המאפשרת לשתף פעולה ולפעול יחד עבור פיתוח אישי ומקצועי, רשת עמיתים לשיתוף ידע וסיוע הדדי, והעלאת צרכים ואתגרים ויצירת יוזמות מטעם הפורום עבור העיר והעירייה. הפורום הוקם על רקע הבנה עמוקה של בעלי תפקידים בדרגי ביניים בעירייה שעל מנת להביא להצלחה של פרויקטים ותכניות שונות בעיר, חייבים להעמיק את שיתופי הפעולה וההיכרות בין יחידות העירייה השונות. בהתאם, לא ניתן להסתמך על סנכרון והיכרות רק ברמת ההנהלה, אלא יש לייצר רשת מקצועית ואישית רחבה גם ברמת דרגי השטח.