תכנית שנתית של ישיבות מועצת העירייה

תכנית שנתית של ישיבות מועצת העירייה תשפ"א-ב 2021

ינואר 2021
יום רביעי – כ"ב טבת תשפ"א,  6.1.2021 בשעה 18:00

פברואר 2021
יום רביעי – כ"א שבט תשפ"א,  3.2.2021 בשעה 18:00

מרץ 2021
יום רביעי –י"ט אדר תשפ"א, 3.3.2021 בשעה 18:00

אפריל 2021
חגים

מאי 2021
יום רביעי – כ"ג אייר תשפ"א, 5.5.2021 בשעה 18:00

יוני 2021
יום רביעי, כ"ב סיון תשפ"א, 2.6.2021 בשעה 18:00

ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור צו הארנונה
יום רביעי, ו' תמוז תשפ"א, 16.6.2021 שעה 18:00

יולי 2021
יום רביעי – כ"ז תמוז תשפ"א, 7.7.2021 בשעה 18:00

אוגוסט 2021
יום רביעי – כ"ו אב תשפ"א, 4.8.2021 בשעה 18:00

ספטמבר 2021
יום רביעי, כ"ד אלול תשפ"א, 1.9.2021 בשעה 18:00

אוקטובר 2021
יום רביעי – ל' תשרי תשפ"ב, 6.10.2021 בשעה 18:00

נובמבר 2021
יום רביעי- כ"ח חשון תשפ"ב, 3.11.2021 בשעה 18:00

דצמבר 2021
יום רביעי- כ"ז כסלו תשפ"ב, 1.12.2021 בשעה 18:00

ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב העירייה
מועד ישיבת מועצה לאישור תקציב העירייה ייקבע בנפרד