כלכלה רכש והתקשרויות

​אגף כלכלה, רכש והתקשרויות מורכב משלוש מחלקות:

  • יחידה כלכלית: היחידה עוסקת בעריכת חישובי כדאיות כלכלית לביצוע פרויקטים ורכישות גדולות אחרות, בעזרת כלים כלכליים וסטטיסטיים. בדיקת שיקולי כדאיות של קניית/שכירת ציוד ושל שירותים שונים, הערכות תמחירניות לחיובי הרשות המקומית בגין רכישותיה, לרבות ביצוע תחשיבי עלויות המוצר והשרות הנרכש, ליווי וייעוץ כלכלי לגזבר העירייה בפרויקטים מיוחדים, ביצוע חישובים כלכליים נוספים בהתאם להנחיות הגזבר, עריכה ובדיקת תכניות עסקיות, עדכון תעריפי חוקי עזר ואגרות, ועוד.  היחידה עוסקת בעריכת חישובי כדאיות כלכלית לביצוע פרויקטים ורכישות גדולות אחרות, בעזרת כלים כלכליים וסטטיסטיים. בדיקת שיקולי כדאיות של קניית/שכירת ציוד ושל שירותים שונים, הערכות תמחירניות לחיובי הרשות המקומית בגין רכישותיה, לרבות ביצוע תחשיבי עלויות המוצר והשרות הנרכש, ליווי וייעוץ כלכלי לגזבר העירייה בפרויקטים מיוחדים, ביצוע חישובים כלכליים נוספים בהתאם להנחיות הגזבר, עריכה ובדיקת תכניות עסקיות, עדכון תעריפי חוקי עזר ואגרות, ועוד.
  • התקשרויות וביטוח:

    • התקשרויות: המחלקה אמונה על התקשרויות העירייה, ומלווה באופן שוטף את הליכי המכרזים שלה, לרבות מכרזים משותפים והליכי הצעות מחיר. במסגרת זו, מספקת המחלקה שירותים מקיפים לכל אגפי העירייה, ונותנת מענה שוטף לספקים חיצוניים. המחלקה אמונה על התקשרויות העירייה, ומלווה באופן שוטף את הליכי המכרזים שלה, לרבות מכרזים משותפים והליכי הצעות מחיר. במסגרת זו, מספקת המחלקה שירותים מקיפים לכל אגפי העירייה, ונותנת מענה שוטף לספקים חיצוניים.

    • ביטוח: המחלקה אמונה על הסדרת ביטוחי רכוש וחבויות של העירייה, על פי הסיכונים אליהם היא חשופה, ניהול תביעות נזיקין כנגד העירייה, בחינת התקשרויות העירייה בפן הביטוחי, בחינת ביטוחי הספקים של העירייה.  המחלקה אמונה על הסדרת ביטוחי רכוש וחבויות של העירייה, על פי הסיכונים אליהם היא חשופה, ניהול תביעות נזיקין כנגד העירייה, בחינת התקשרויות העירייה בפן הביטוחי, בחינת ביטוחי הספקים של העירייה.

  • מנהל רכש ואפסנאות: ריכוז הדרישות מכלל מחלקות העירייה בין אם במכרזים, בנוהל הצעות מחיר דרך מחלקת התקשרויות ובוועדות רכש ובלאי, ניהול מחסני העירייה, ביצוע הזמנות מספקים זכיינים (ברובם מאזור באר-שבע או הנגב), ביצוע בדיקות אינוונטר לכלל אגפי העירייה, ועוד. כל הרכישות של מחלקות העירייה עוברות דרך המחסן המרכזי, שם הן נבדקות היטב, ורק לאחר מכן, עוברות לביצוע חלוקה למחלקות העירייה השונות.