מינהל כספים

מינהל כספים אחראי על אבטחת המשאבים הכספיים לביצוע הפעולות שהעירייה מוסמכת ונדרשת לבצעם על פי החוק. תפקידיו הם:
 
  • ניהול תקציבי הרשות המקומית
  • ניהול מערך המידע החשבונאי
  • ניהול מערך הכנסות העירייה
  • ניהול ההתקשרויות והרכש
  • ייעוץ כלכלי להנהלת הרשות ויחידותיה

אגפים

 ​