גבייה

אגף הגבייה של עיריית באר שבע ומקפיד על גביית תשלומי חובה על פי חוק מכל מחזיקי הנכסים בעיר באר שבע. 

אגף הגבייה עומד לשירות תושבי ומחזיקי הנכסים בעיר, לשם סיוע בנושאי החיובים והגבייה השונים, לעזור במתן הסברים לחיובים ולחובות, לנסות ולמצוא פתרונות ומענים כלכליים.

הכספים הנגבים על ידי אגף הגבייה, נועדו בכדי לתת להנהלת העיר אפשרויות לממן מתן שירותים שונים ומגוונים ברמה גבוהה (ניקיון, איסוף אשפה, גינון, חינוך, תרבות ועוד). בנוסף, העירייה משתמשת בכספים אלו בכדי לפתח ולשפר את העיר ופעילותיה למען תושביה.

תפקידי אגף הגבייה

 • גבייה שוטפת של תשלומי חובה לרבות הארנונה
 • קבלת קהל לשם בירור זכויות, חובות ואופן החיוב הכספי של מחזיק הנכס לרבות:
  • בירורי חשבונות
  • ביצוע הוראות קבע וגביה מרוכזת
  • ביצוע הנחות ופטורים על פי הארנונה החוק
  • ​החלפת מחזיקים בנכס
 • טיפול בכל הקשור להכנסות העצמיות של העירייה
 • טיפול בהשגות ובעררים בהתאם לפקודת העיריות
 • ביצוע סקרים ובדיקת נכסים
 •  עריכת ושליחת הודעות שומה חדשות במועד לנכסים חדשים
 • מעקב וטיפול אחר חיובים ותשלומים
 • אכיפת הגבייה


פרטי התקשרות:

  
  
  
  
  
שעות קבלת קהלמסנן
אגף הגבייה08-620651108-6206491mokedg@br7.org.ilהדסה 78, בית גוזלן
אכיפת הגבייה - מילגם שירותים לעיר בעמ08-620880008-6271525beer7@milgam.co.ilמגדל קניון הנגב, צומת אלי כהן, קומה 8, מחלקת האכיפהקבלת קהל ימים ראשון עד חמישי 08:15-16:00
מחלקת הנחות במגורים ובעסקים08-620651108-6206491mokedg@br7.org.ilהדסה 78, בית גוזלן