מינהל לוגיסטיקה וחירום

אגף מנהל, לוגיסטיקה וחירום בעיריית באר שבע פועל במטרה לשרת את לקוחותיו, הן מחוץ לארגון והן בתוכו. האגף שם לעצמו למטרה ליזום, לפתח ולספק שירות איכותי, יעיל, אמין ויצירתי כיחידה שירותית אחת במסגרת השירות הכולל הן לתושבי העיר והן לעובדי הרשות כך שהשירות הניתן יהא מיטבי.

אגף מנהל, לוגיסטיקה וחירום משרת את כלל יחידות העירייה בתחומי הארגון , הלוגיסטיקה, ביטחון, בטיחות, רכב ושירותים מקומיים נוספים.

תפקידי האגף

אחד מתפקידי הליבה של האגף הוא לתאם ולשלב בין הפעולות הבין-אגפית, בפרויקטים שונים בשגרה ובמצבי חירום בהם חוברים יחדיו מספר אגפים לכלל פעולה משולבת לתועלת הציבור. צוות האגף הנו "הלב הפועם" של עיריית באר שבע ותפעולה התקין באמצעות השירותים הבאים:

שרותי המוקד העירוני  - המוקד העירוני משמש כתובת מרכזית לתושבי העיר  בכל תחום עירוני באמצעות ניתוב  הפניות למחלקות הרלוונטיות לצורך טיפול ותוך ביצוע מעקב עד לגמר הטיפול. המוקד פועל 24 שעות ביממה.

מחלקת בטחון  - מחלקת בטחון אמונה על בטחון תושבי העיר במוסדות העירייה השונים, באירועים מטעם הרשות ובכללם במוסדות החינוך. עובדי המחלקה אחראים על מוכנות התושבים לשעת חירום כמו גם היערכות עובדי הרשות לשעת חירום לצורך מתן מענה מיטבי לתושבים.

מחלקת טקסים ואירועים - מחלקת טקסים ואירועים אחראית להפקת הטקסים והאירועים הרשמיים של העירייה לרבות חנוכת מוסדות ציבור, גינות ציבוריות, מבנים חדשים, ספריות, רחובות ומרכזים קהילתיים. בנוסף מפיקה המחלקה טקסים בעלי אופי ייעודי כגון הענקת פרסי הצטיינות, ערב שרים ללוחמים ועוד.

מנהל בית העירייה - אחריות על התפעול האדמיניסטרטיבי השוטף של בית העירייה.

מחלקת בטיחות - אחריות על קיום נוהלי הבטיחות ברשות העירונית בקרב עובדי העירייה, מוסדות החינוך, מבנים ואירועים המוניים. הכנת תכנית לניהול בטיחות עובדי העירייה, כפי שמחויב בתקנות בטיחות בעבודה, אשר נכנסו לתוקפן באוגוסט 2014, הדרכות ומבדקי בטיחות בקרב כלל עובדי העירייה לרבות מערכת החינוך והרווחה.
מחלקת בטיחות אחראית לעדכון וריענון לנוהלי הבטיחות העירוניים לרבות בקורות בטיחות למוסדות חינוך ומוסדות עירייה, תיקון ליקויי בטיחות במוסדות חינוך, מעקב אחר תיקון ליקויי בטיחות במוסדות חינוך ועוד.

עיר ללא אלימות - תכנית עיר ללא אלימות נבחרה לשמש תכנית הדגל של ממשלת ישראל ושל המשרד לביטחון הפנים להתמודדות עם כלל סוגי האלימות בישוב ברמה עירונית-מערכתית. התכנית מבוססת על התמודדות מערכתית ברמה עירונית עם תופעות שונות של אלימות ובכללן אלימות במשפחה, אלימות בקרב מתבגרים, אלימות בבתי ספר ואלימות עבריינית, תוך זיהוי מכנים משותפים ובניית פתרונות לתופעות השונות, שיתוף פעולה בין גורמים מהמגזרים.
 
תכנית 360 - התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון

מחלקת רכב - למחלקת רכב אחריות כוללת לניהול תפעול ובטיחות צי כלי הרכב העירוני תוך הענקת מתן שרות מיטבי לתפעול אחזקה ופיקוח כלי הרכב של הרשות  המקומית לפי נהלי העירייה ותקנות התעבורה. עובדי המחלקה אחראים על פיקוח על ביצוע טיפולים ותיקוני רכבים במוסכים, ביצוע תהליך רכישה ומכירת רכבים ע"פ הנחיית הנהלת העיר ובכפיפות לנהלים, טיפול בנושא בטיחות תעבורתית על כלי רכב ומפעיליו, קליטת נהגים חדשים לאחר הכשרה ובחינה בהתאם לתקנות התעבורה ועוד.


פעילות ענפה זו, כוללת  רבדים  נוספים ומגוונים אשר נועדו לספק לתושבי העיר את השירות הטוב ביותר. עשיית האגף מושתתת על גישה שירותית אשר צברה תאוצה בשנים האחרונות בכל הנוגע לשיפור הקשר האינטראקטיבי עם האזרח, תוך יצירת שירותים מקוונים רבים במוקד הגביה והתשלומים, בפיתוח אתר האינטרנט החדש ובמגוון כלים דיגיטאליים .

אנו במנהל לוגיסטיקה וחירום יודעים כי האינפורמציה המופיעה באתר זה תאפשר נגישות נוחה וישירה לעוסקים במלאכה ולמידע שבאמתחתם.
 

פרטי התקשרות:

  
  
  
  
  
  
עמית ריינגולדמנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום08-646390408-6463903בניין העירייהamitr@br7.org.il
רונית איבגימתאמת קיימות עירונית08-6840256זלמן שנאור 10, באר-שבעronit@br7.org.il
פאני כהןמנהלת לשכה08-6463904 08-6463903בניין העירייהfanic@br7.org.il