לשכה משפטית

​בהתאם לחוק במדינת ישראל, כל רשות מקומית חייבת בקבלת ייעוץ משפטי. לשם כך הרשות המקומית חייבת למנות עורך דין שיהיה יועצה המשפטי. לשכת היועץ המשפטי מאופיינת בכוח אדם מקצועי העוסק ביישום שלטון החוק ואכיפתו בתחומים השונים שעליהם מופקדת העירייה. 
 
 

תפקידה של הלשכה

תחומי הטיפול והאחריות של לשכת היועץ המשפטי בעיר באר שבע הם מגוונים וכוללים, בין היתר: 
  • מתן ייעוץ משפטי  - הייעוץ ניתן למועצת העירייה ולוועדותיה, לראש העירייה, לסגניו ולעובדי העירייה בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי העירייה לפי הדין. 
  • תביעה עירונית - עורכי דין בלשכה המשפטית משמשים כתובעים עירוניים מכוח הסמכה של היועץ המשפטי לממשלה
  • חקיקת חוקי עזר 
  • טיפול בתביעות אזרחיות 
  • טיפול בעתירות מנהליות 
  • טיפול בתביעות המוגשות לבית הדין לעבודה 
  • עררים בתחום התכנון והבניה והארנונה 
  • הכנת חוזים ומכרזים 
  • הכנת נהלים בתחומים השונים 
  • מתן חוות דעת וייעוץ שוטף בתחומים שונים, לרבות חופש המידע והגנת הפרטיות

 

 

ליצירת קשר ופרטים נוספים

  
  
  
  
  
עו"ד חיים טורקליועץ משפטי08-646361908-6276636ככר מנחם בגין 1
לאה מחלוףמנהלת לשכה08-646361908-6276636ככר מנחם בגין 1
עדי גרשון חמומנהלת תחום מעקב ובקרה 08-646395308-6276636ככר מנחם בגין 1