רווחה ושירותים חברתיים

אגף הרווחה והשירותים החברתיים שואף ליזום, לפתח ולספק שירותים ומענים חברתיים, על מנת להגביר את רווחת הפרט והמשפחה ולשפר את איכות חיי הקהילה בעיר באר שבע. האגף פועל מתוקף חוקי המדינה, ביניהם:
חוק שירותי הסעד התש"ח 1958, תקנות ארגון לשכת הסעד התשכ"ג – 1963 וחוקים רלבנטיים נוספים.

אגף הרווחה והשירותים החברתיים מהווה יחידה מקצועית בעיריית באר שבע, אשר ייעודה שיפור איכות החיים וטיפול במצוקות חברתיות לרווחת תושבי העיר. מחלקות ויחידות האגף מספקות שירותי אבחון, טיפול ומניעה אינטגרטיביים, תוך מגמה להוות מערכת ממוקדת לקוח, חדשנית, איכותית ומקצועית, המבוססת על ערכי שוויון וצדק חברתי.

אגף הרווחה והשירותים החברתיים אחראי להבטיח לכל אדם, משפחה או קהילה בעיר את מירב הרווחה החברתית והכלכלית ולהגן על אלו המתקשים עקב מצוקה, משברים, עוני, אבטלה או ניצול. נושאי הטיפול העיקריים של האגף: משפחות השרויות בעוני, ילדים ונוער במצבי סיכון, אלימות במשפחה, נפגעי סמים ואלכוהול, זקנים, מובטלים או חסרי הכשרה מקצועית ועוד.

האגף יוזם, מתכנן ומפתח שירותים אוניברסאליים לפרט, למשפחה ולקהילה, תוך התמקדות באוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים ומתן עדיפות להן. תחומי האגף השונים פועלים לפי מדיניות ממלכתית ועירונית ומפעילות מתודות שונות בעבודה סוציאלית – פרטנית, קבוצתית וקהילתית. עובדי האגף פועלים בשותפות עם עמותות, ארגוני התנדבות, המגזר העסקי והפרטי בעיר. אגף הרווחה והשירותים החברתיים פועל למיצוי המקצועיות של העובדים וטיפוחם.
 

באגף הרווחה והשירותים החברתיים פועלים:

מטה אגף הרווחה והשירותים החברתיים:  הנהלת האגף, יחידת מנהל וכח אדם, יחידת מחשוב, יחידת תקצוב , מחלקת תכנון פיתוח וחירום.
המחלקות לשירותים חברתיים:  'לב העיר' (בית יציב לשעבר) וד' רבתי (אליהן ניתן לפנות על פי אזור מגורים גיאוגרפי).
מחלקות פונקציונאליות: המחלקה לרווחת הקשיש, תחום משאבי קהילה והמחלקה לעבודה קהילתית, מחלקת שיקום (מוגבלות שכלית התפתחותית, נכויות ואוטיזם).
מרכזים טיפוליים:  מרכז אזורי לטיפול בנפגעי אלימות במשפחה, מרכז לטיפול ושיקום נפגעי סמים ושיקום האסיר, מרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים, מרכז לילד ולמשפחה, מרכז לטיפול בדרי רחוב, מרכז "בשבילך" לנשים במעגל הזנות ומרכז "עדי" לנערות במצבי סיכון.
 
 

יעדי אגף הרווחה והשירותים החברתיים:

  • הגנה על ילדים ובני נוער ושיפור התפקוד שלהם ושל משפחותיהם
  • צמצום פערים חברתיים בקרב ילדים ומשפחות במצבי סיכון ועוני
  • הגנה על אוכלוסיית הקשישים וקידום רווחתם
  • שיפור התפקוד של מתמכרים ובני משפחותיהם
  • שיפור איכות חייהם של אנשים עם צרכים ייחודיים
  • קידום חוסן קהילתי בעיר באר שבע - חיזוק המרקם החברתי, העצמת לקוחות ופיתוח מנהיגות מקומית, תוך יצירת שותפויות בין ארגוניות
  • שיפור התפקוד הכלכלי-תעסוקתי של אוכלוסיות בסיכון או בהדרה וצמצום מצבי עוני בקרב פרטים ומשפחות
  • שיפור התפקוד המקצועי של עובדי האגף
  • פיתוח והטמעת מערך התמיכה לאוכלוסייה במצבי חירום
  • מיצוי הפוטנציאל של קליטת עלייה כמנוף לחיזוק חברתי של אוכלוסיית העיר
 

פרטי התקשרות:

  
  
  
  
  
  
אתי כהןמנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים08-684031708-6840328זלמן שנאור 10 באר שבעettyc@br7.org.il