מידע לעסקים

הטבות ומענקים לעסקים

תו ירוק

בקשה לוועדת חריגים לאישור בקשות כניסה ויציאה מישראל

7.03.2021 לתשומת לבכם, בהחלטת הממשלה מיום 5.3.2021 בוטלה ההכרזה על איים תיירותיים, ותיכנס לתוקפה ביום שלישי 9.3.2021. המשמעות היא כי החל מיום 9.3.2021 ההנחיות שיחולו באיים התיירותיים הן ההנחיות כפי שחלות בכל האזורים בארץ, ככל ולא יוחלט אחרת.

05.03.2021 האתר מעודכן בהתאם להנחיות החדשות שייכנסו לתוקפן החל מיום ראשון 7.03.2021

03.03.2021 הממשלה אישרה את הפעימה השלישית בתכנית היציאה של משרד הבריאות כמתוכנן החל מיום ראשון, ה-7.3.21. ולהלן עיקריה:

 

התו הסגול להעסקת עובדים

תאריך פרסום: 28/04/2020, 14:57 | תאריך עדכון: 6/3/2021, 20:53

להלן ההנחיות
החל מיום ראשון 7.02.2021 בשעה 7:00 מקומות עבודה ללא קבלת קהל יחזרו לפעילות בהתאם להנחיות המפורטות להלן:

תו סגול להעסקת עובדים

 מעסיק שמעסיק מעל 10 עובדים בכל מקומות העבודה ,כולל משרדים ומפעלים, יפעל לפי הכללים הבאים
 • ממונה קורונה - המעסיק ימנה ממונה לענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכלליים שיפורטו להלן. אי מינוי ממונה קורונה כרוך בקנס (טבלת קנסות).
 • הצהרה - המעסיק וממונה הקורונה יחתמו על הצהרת תו סגול לעובדים. שיישמר במשרדי העסק . אי חתימה על הצהרה כרוכה בקנס (טבלת קנסות).
 • מדידת חום - יש למדוד חום לעובדים הנכנסים באמצעי שאינו פולשני. לא תותר כניסת עובד שחום גופו 38 מעלות ומעלה.
 • ריחוק חברתי - יש לשמור ככל האפשר, על מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם.
 • ציוד אישי - לכל עובד יוקצה, ככל האפשר, ציוד אישי קבוע, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קוי. אם לא ניתן להקצות ציוד אישי קבוע כאמור, ציוד בשימוש של יותר מעובד אחד יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מעובד לעובד.
 • קפסולות - במקום עבודה שמועסקים בו העובדים בד"כ במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.

הצבת שילוט לצורך יידוע העובדים בכללים החלים עליהם
באחריות המעסיק ליידע את העובדים במקום לגבי הכללים שחלים עליהם באמצעות הצבת שלט לעניין זה במקום העבודה, במקום בולט לעין.

שילוט יידוע העובדים בכללים החלים עליהם, יכלול את המידע שיפורט להלן:

 1. שמירת מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם.
 2. ציוד אישי קבוע לכל עובד, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; ציוד בשימוש של יותר מעובד אחד יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מעובד לעובד;
 3. בעבודה במשמרות – שיבוץ אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת;
 4. ביצוע של מדידת חום לעובדים הנכנסים למקום העבודה; לא תותר כניסת עובד עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה;

בעבודה משרדית השילוט יכלול גם את המידע שלהלן:

 1. עובד ישב, ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע;
 2. בכל חדר יישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם זולת אם ישנה מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם, ובמבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, תותקן המחיצה מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה, לכל היותר.
 3. מעסיק רשאי לאפשר קיום פגישות מקצועיות בהשתתפות של לא יותר מ-10 אנשים, ובכלל זה מי שאינם עובדיו.
 4. אכילה או שתייה תתבצע, ככל האפשר, בחדרו הקבוע של העובד;
 5. מעסיק יקבע לגבי עובדים שעל פי שיקול דעתו יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום העבודה, מתכונת עבודה אשר תאפשר להם לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה, והכול בכפוף לצורכי העבודה וליכולתו של המעסיק ליישם מתכונת עבודה כאמור;
 6. בכניסה למעלית שלט ובו יצוין מספר הנוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית, אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום;
 7. חובה לשמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.

אי תליית שילוט כרוכה בקנס (טבלת קנסות)

 

הנחיות לעבודה משרדית:

 • עמדה קבועה לעובד - עובד ישב, ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע.
 • שמירת מרחק - בכל חדר יישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם אלא אם יש מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם (גובה המחיצה המקסימלי יגיע ל- 50 ס"מ מתחת לתקרה במידה וקיימים ספינקלרים). הוראה זו לא חלה על מפעלים למתן שירותים קיומיים כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום התשכ"ז - 1967.וכן על מקום שתחום פעילותו מפורט בתוספת השניה לתקנות.
 • פגישות - ניתן לקיים פגישות מקצועיות בהשתתפות של עד 50 איש, לרבות משתתפים שאינם מעובדי המקום, בתנאים הבאים:
  • המעסיק או ממונה הקורונה קבעו כי לא ניתן לקיים את הפגישה באמצעים דיגיטליים חלופיים
  • במהלך הפגישה ישמרו 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם או שישנה מחיצה למניעת העברת רסס
  • במסגרת הישיבה לא יוגש אוכל למשתתפים.
 • אכילה ושתיה - תתבצע ככל האפשר בחדרו הקבוע של העובד
 • עבודה מרחוק - מעסיק יקבע על פי שיקול דעתו כי עובדים יוכלו לעבוד מרחוק
 • מעליתמספר הנוסעים המותר במעלית היא מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן של המעלית אלא אם מדובר באנשים הגרים באותו מקום.
 • היגיינה - מעסיק ינחה את עובדיו על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
 • מסכה - על המעסיק ליידע את עובדיו בדבר החובה לעטות מסכה לפי ההנחיות.
 • חולה מאומת - אם נמצא חולה מאומת, רשאי ראש שירותי הבריאות או רופא מחוזי להורות בכתב על סגירת מקום העבודה כולו או חלקו, לתקופת החקירה האפידמיולוגית ולכל היותר עד 72 שעות או עד 120 שעות בכפוף להוראה מיוחדת של ראש שירותי הבריאות במשרד הבריאות או סגנו. השגה על כך ניתן להגיש למנהל שירותי הרפואה .


קישורים, קבצים והצהרות להדפסה
טופס הצהרת תו סגול לעובדים
חוקים, צווים והוראות מנהל באתר משרד הבריאות

לתשומת ליבכם כי הפרת ההוראות וההנחיות הנ"ל כרוכה בקנסות.  
לטבלת הקנסות - לחץ כאן

מסחר

מעודכן ליום ראשון 21.02.2021

למידע עבור חנויות למכירת מזון, בתי מרקחת, מכון אופטיקה, חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, מכבסה, מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת ומחשבים - לחצו כאן
למידע עבור שאר החנויות- לחצו כאןטיפולים ורפואה

  

נותני שירותים

בהתאם להחלטת הממשלה, החל מיום ראשון, 07.03.2021, מגבלת ההתקבלות תהיה עד 20 איש במבנה ועד 50 איש בשטח פתוח. ובמקום הכולל גם מבנה וגם שטח פתוח עד 50 איש סה"כ

להלן דוגמאות של שירותים  שניתן לתת במרחב הציבורי ובמרחב הפרטי

 • אילוף בעלי חיים
 • הוראה פרטית/ מתקנת
 • מאמן כושר 
 • אינסטלטור
 • גינון 
 • חשמלאי 
 • מנעולן 
 • מתקין מצלמות אבטחה
 • סוכן ביטוח 
 • עובדי משק בית וניקיון
 • שירותי הובלה
 • שיעור נהיגה מעשי
 • שמרטפות
 • הרצאות וסדנאותניתן לערוך הרצאות וסדנאות בהתאם לכללי התקהלות, 20 אנשים במבנה ו-50 אנשים בשטח פתוח, במרחב הפרטי או הציבורי, ובתנאי שניתן לשמור על מרחק של 2 מטרים בין אנשים 
 • חינוך בלתי פורמלי לילדי עובדי מפעלים למתן שירותים חיוניים- ניתן להפעיל שירות זה, בהתאם להנחיות
 • מורה דרך – ניתן לתת שירות בהתאם לכללי התקהלות, 20 אנשים במבנה ו-50 אנשים בשטח פתוח, ובתנאי שניתן לשמור על מרחק של 2 מטרים בין אנשים.
 • צלם ניתן לתת שירות במרחב הפרטי או במרחב הציבורי, תוך שמירת מרחק ועטיית מסכה. ניתן לצלם באירועים שניתן לקיימם (חתונה, ברית, בר מצוה) בהתאם להנחיות.
 • מכון קעקועים ניתן לקבל קהל, בהתאם להנחיות 
 • מספרה לכלבים - ניתן לקבל קהל, בהתאם להנחיות
 • מתווךניתן לתת שירותי תיווך,בהתאם להנחיות
 • שמאי מקרקעין- ניתן לתת שירותי תיווך,בהתאם להנחיות 
 • נותני שירותים במשרדים כגון עו"ד, רו"ח, אדריכל – ראו הנחיות בקטגוריית משרדים

 

איי תיירות

אירועים, ספורט, תרבות ופנאי

החל מיום ראשון,07.03.2021, להלן ההנחיות בהתאם להחלטת הממשלה:

 1. כנסים בכפוף להצגת "תו ירוק" - בהתאם להנחיות
 2. אטרקציות בכפוף להצגת "תו ירוק"  - בהתאם להנחיות
 3. גני אירועים בכפוף להצגת "תו ירוק" - בהתאם להנחיות
 4. אירועי תרבות בבתי אוכל בכפוף להצגת "תו ירוק" - בהתאם להנחיות
 5. בתי מלון- פעילות מלאה, כולל חדר אוכל, בכפוף להצגת "תו ירוק" - בהתאם להנחיות
 6. מגבלת ההתקהלות - עד 50 איש בשטח פתוח ועד 20 איש במבנה. ובמקום שיש בו שטח פתוח ומבנה עד 50 איש ביחד.

פעילותם של אירועי ספורט, תרבות ופנאי מוגבלת. ניתן לקיים פעילויות תרבות בהתאם לדף הייעודי להנחיות לקיום פעילויות תרבות  

בנוסף, העסקים המפורטים להלן רשאים לקיים פעילות תוך שמירה על הכללים וההנחיות הרלוונטיות עבורם, לרבות שמירה על כללי התו הסגול:

 • שמורת טבע וגן לאומי או שטח פתוח באתר עתיקות, או שטח פתוח באתר מורשת מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מטרים רבועים משטח המקום או על 20 אנשים במבנה ו-50 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מביניהם ובלבד שניתן לשמור על מרחק של 2 מטרים בין אד לאדם.
 • ספארי וגן חיותמספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מטרים רבועים משטח המקום או על 20 אנשים במבנה ו-50 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מביניהם ובלבד שניתן לשמור על מרחק של 2 מטרים בין אד לאדם.
 • טיול מאורגן- ניתן לקיים טיול מאורגן בהתאם לכללי מגבלת התקהלות, עד 20 אנשים במבנה ועד- 50 אנשים בשטח פתוח, במקום הכולל גם שטח פתוח וגם מבנה- סה"כ 50 אנשים ובתנאי שניתן לשמור מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם.
 • מקום להשכרת ציוד צלילה וספורט ימי- ניתן להפעיל לקבלת קהל בדרך של השכרת ציוד בלבד, בהתאם לכללי התקהלות, אדם ל-7 מ"ר או 20 אנשים במבנה ו-50 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מביניהם, ובתנאי שניתן לשמור על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם.
 • אולמות וגני אירועים- ניתן להפעיל אולמות וגני אירועים בכפוף להצגת "תו ירוק"   , בהתאם להנחיות
 • אטרקציות תיירותיות, לרבות רכבל - ניתן להפעיל אטרקציות תיירותיות. לא ניתן להפעיל מתקנים במקום האטרקציה, למעט הפעלת רכבל. מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מטרים רבועים משטח המקום או על 20 אנשים במבנה ו-50 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מביניהם ובלבד שניתן לשמור על מרחק של 2 מטרים בין אד לאדם. לעניין רכבל המופעל במקום האטרקציה, אם מופעל – מספר אנשים שלא יעלה על המחצית מהתפוסה המותרת, למעט אנשים הגרים באותו מקום.
 • בית מלון, פנסיון, אכסניה או יחידות אירוח(צימרים) בהתאם להנחיות
 • בריכה טיפולית (כהגדרתה בחוק התכנון והבניה) - מותרת פעילות לצורך טיפולים ללא תו ירוק ובהתאם להנחיות
 • בריכת שחיה ניתן להפעיל בכפוף להצגת "תו ירוק"ובהתאם להנחיות.
 • חוגים וסדנאות למבוגריםניתן לקיים פעילות במקום ציבורי או פרטי אך לא במקום העסק, בהתאם למגבלות התקהלות- 20 אנשים במבנה ו- 50 אנשים בשטח פתוח סה"כ.
 • מוזיאון – ניתן לקבל קהל ללא תו ירוק, ובהתאם להנחיות
 • מכון כושר וסטודיו - ניתן להפעיל מכוני כושר וסטודיו בכפוף להצגת "תו ירוק", ובהתאם ההנחיות.
 • מקום לאימון ספורטאי מקצועי או תחרותי וסטודיו תחרותי למחול-  בהתאם להנחיות
 • "מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות (קולנוע, תיאטרון, אולם תרבות) – בכפוף להצגת "תו ירוק ובהתאם להנחיות
 • ספרייה- ניתן להפעיל לקבלת קהל בהתאם לכללי התקהלות, אדם ל-7 מ"ר או 20 אנשים במבנה ו-50 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מביניהם, ובתנאי שניתן לשמור על מרחק של 2 מטרים בין אנשים.
 • קניון- ניתן להפעיל ללא "תו ירוק" , בהתאם להנחיות
 • תערוכה – ניתן להפעיל מקום לעריכת תערוכה בכפוף להצגת "תו ירוק"ובהתאם להנחיות

עסקי תחבורה

 • שיעור נהיגה מעשיניתן לקיים
 • הסעה מיוחדת באוטובוס- ניתן להפעיל שירות זה, בהתאם להנחיות

 • השכרת רכבים וליסינג - ניתן לקבל קהל, בהתאם להנחיות

 • חלקי חילוף לרכב- ניתן לקבל קהל, בהתאם להנחיות

 • מוסכים - ניתן לקבל קהל, בהתאם להנחיות

 • מכון לרישוי רכבניתן לקבל קהל, בהתאם להנחיות

 • נהג מונית - ניתן להפעיל שירות מוניות לנסיעה פרטית. אין לשבת ליד נהג המונית, למעט אדם בעל מוגבלות שאינו יכול לשבת בספסל האחורי, אלא אם יש מחיצת ניילון בין נהג המונית למושב הסמוך. מספר הנוסעים המותר בנוסף לנהג המונית: נוסע אחד או שני נוסעים, אם אחד מהם הוא אדם הצריך ליווי, למעט אנשים הגרים באותו מקום.

 • פנצ'ריה - ניתן לקבל קהל, בהתאם להנחיות

 • תיקון אופניים- ניתן לקבל קהל, בהתאם להנחיות

 • מגרש מכוניות למכירת רכבים - ניתן לקבל קהל, בהתאם להנחיות

 • שטיפת רכבים - ניתן לקבל קהל, בהתאם להנחיות

 

עסקי מזון

החל מיום ראשון, 07.03.2021, להלן ההנחיות בהתאם להחלטת הממשלה:

 

 1. בתי אוכל (מסעדה, בית קפה וכו') - בהתאם להנחיות
 2. אירועי תרבות בבתי אוכל - בהתאם להחיות 
 3. מגבלת התקהלות - עד 20 איש במבנה ועד 50 איש בשטח פתוח, במידה והמקום כולל גם מבנה וגם שטח פתוח עד 50 איש סה"כ.

 • חנויות למכירת מזון כגון - מרכול, סופר, מכולת, מכירת משקאות, תבלינים, מזון אורגני, קיוסקים ופיצוציות , פיצוחים- יפעלו בהתאם להנחיות הבאות
 • אוכל מוכן/קייטרינג - ניתן לקבל קהל בהתאם להנחיות, תוך עמידה בהנחיות עבודה במטבחים.
 • ברים- ניתן לקבל קהל, בהתאם להנחיות. יש להקפיד על שמירת מרחק של לפחות 2 מטר בין האנשים, ולפחות כיסא ריק בין האנשים (למעט אלה שמתגוררים יחד). 
 • מסעדות ובתי קפה - ניתן לקבל קהל, בהתאם להנחיות.
 • גלידריות - ניתן לקבל קהל, בהתאם להנחיות.
 • חנות מיצים בהכנה במקום - ניתן לקבל קהל, בהתאם להנחיות
 • מאפיות וקונדיטוריות - ניתן לקבל קהל, בהתאם להנחיות
 • מפעלי מזון -רשאים לפעול בהתאם להנחיות
 • חקלאות - ניתן להפעיל שירותים הנוגעים לחקלאות כמפורט בתוספת השניה 
 • חלוקת מזון - ניתן לבצע חלוקת מזון עד לפתח הבית, מחוצה לו, למעט לבקשת אדם עם מוגבלות הזקוק לסיוע בהכנסת המשלוח לביתו.
 • שוק קמעונאי - שוק קמעונאי יפעל תחת הנחיות התו הסגול בשיתוף עם מפעיל השוק או הרשות המקומית ובהתאם להנחיות.
 • חדר אוכל במפעל או במשרד- ניתן להפעיל, בהתאם להנחיות