מידע לעסקים

לא תתבצע אכיפה בגין אי פירוק סגירת חורף ("סגירה עונתית") שביצעו בתי עסק באישור העירייה וזאת עד ליום 30.10.2020, באישור הועדה המקומית לתכנון ובנייה.

הטבות והנחות מעו"ף-משרד הכלכלה והתעשייה

מענקים כספיים

מענק פעימה שנייה בחודש מאי בגובה של עד 8,000 ₪ לעצמאים. למידע נוסף והגשת הבקשות
מענק פעימה שלישית, למידע נוסף והגשת הבקשות

הלוואות

הוקמה קרן סיוע ייעודית להעמדת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.
למידע המלא והתנאים לקבלת ההלוואה

רישיון עסק

בתאריך 29.6.2020 אישרה הכנסת הצעת חוק להארכת תוקפן של האישורים הרגולטורים המתייחסים לרישיון העסק:
1. כל עסק שיש בידו רישיון עסק או היתר זמני שתוקפם פג או עתיד לפוג בין התאריך 2020.03.10  ועד לתאריך 2020.06.30 – תוקף הרישיון או ההיתר יוארך בשלושה חודשים נוספים ממועד פקיעתו, או עד 20.06.30 ,לפי המאוחר.
לדוגמה: אם לעסק היתר זמני עד ל-20.06.20 ,תוקפו יוארך עד ל- 20.09.20 , עוד דוגמה: אם לעסק היה היתר זמני עד ל-20.3.15 ,תוקפו יוארך עד ל-20.6.30.

2. כל עסק שיש בידו רישיון עסק או היתר זמני שתוקפם עתיד לפוג בין התאריך 2020.7.1 ועד ל-2020.8.31 – תוקף הרישיון או ההיתר יוארך בעשרה שבועות נוספים ממועד פקיעתו.

לציין כי אין צורך בתשלום אגרת חידוש, ההארכה הינה אוטומטית.

התו הסגול

מקומות עבודה ועסקים שיעמדו בכללי ה״תו הסגול״ יוכלו להעסיק כוח אדם בהיקף גבוה יותר (עד 100%):
  • מינוי "ממונה קורונה" מטעם המעסיק.
  • הקפדה על היגיינה: להימנע ממגע קרוב, לחיצות ידיים, שיתוף כלי אוכל
  • שמירה על מרחק 2 מטרים בין אדם לאדם.
  • מדידת חום לעובדים בכניסה למקום העבודה. לא תותר כניסת עובד עם חום גוף 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
  • שיבוץ קבוצת עובדים באותה קבוצת הסעה ואותה משמרת, ככל האפשר.
  • אין הגבלה למספר העובדים בחדרים, כל עוד נשמר מרחק של 2 מטרים בין העובדים או שישנה מחיצה למניעת העברת רסס בין העובדים.
  • קיום פגישות מקצועיות ודיונים יתאפשר עד 50 אנשים בחדר, כל עוד נשמר מרחק של 2 מטרים בין הנוכחים.
  • משרד הבריאות הפיץ הנחיות, הכוללות, בין השאר, התייחסות לקבוצות סיכון. התנהלות לגבי קבוצות סיכון היא בגדר המלצה, ולא חל איסור על אנשים בקבוצות סיכון לצאת לעבודה או לכל פעילות אחרת המותרת בהתאם להנחיות משרד הבריאות, הצווים והתקנות לשעת חירום.

עמידת העסק בכללי ה ״תו הסגול״ תהיה באמצעות רגולציה עצמית. ככל שהעסק עומד בכללים שנקבעו הוא יוכל לחזור לפעילות באופן מיידי ללא צורך בקבלת אישור.

מעסיק המעוניין כי ישהו במקום העבודה יותר מ-10 עובדים או יותר מ-30% ממצבת העובדים, יחולו עליו הן תנאי התו הסגול לחנויות מסחר והן התו הסגול למקומות העבודה והוא יגיש את שתי ההצהרות.

 

עסקים, חנויות ושירותים

 עסקים שמורשים לפעול

כל העסקים, החנויות והשירותים מורשים לפעול (מלבד אלו המפורטים תחת "עסקים שאינם מורשים לפעול") בתנאי שעומדים בתנאי "התו הסגול" וההוראות הרלוונטיות לכל ענף.

פתיחת החנות תיעשה בהתאם לשמירה קפדנית על הכללים הבאים: בעל העסק או החנות יגיש לעירייה לפני תחילת הפעלת החנות הצהרה חתומה לפיה יעמוד בתנאים המפורטים. המחזיק או המפעיל של החנות יסדיר ככל הניתן ביצוע מדידת חום לנכנסים לעסק ויתשאל את הנכנסים לגבי סימני מחלה, המעסיק ישבץ קבוצות עובדים במשמרות נפרדות, ימונה עובד אחראי על ענייני קורונה, תותקן מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח, מפעיל המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה לרבות הקפדה על חיטוי משטחים, יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות בין השוהים בחנות וכן תהיה הקפדה על מניעת התקהלות בכניסה לחנות, יסומנו מקומות לעמידת לקוחות במקום המיועד לתור לקופה על מנת לשמור על המרחק בין האנשים, יוצב שלט במקום בולט לעין לשמירה על המרחק כאמור, ייעשה ויסות כניסת מבקרים כך שבכל העת לא ישהו במקום יותר מ-2 לקוחות לכל קופה רושמת ובבית עסק שגודלו מעל 100 מ"ר, לא ישהו מעל 4 לקוחות לכל קופה, יותקן שלט לעניין שמירה על מרחק בין האנשים ומספר לקוחות מותר, המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון להגבלת נכנסים לחנות

משלוחים ואיסוף עצמי

 • כל העסקים יכולים לבצע משלוחים (אלו שפתוחים וגם אלו הסגורים לקבלת לקוחות). משלוח יונח מחוץ לפתח בית המגורים של המזמין.
 • ניתן לבצע איסוף עצמי רק מעסקים המורשים לפעול. 

עסקים שאינם מורשים לפעול

 • אולמות וגני שמחות ואירועים (החל מתאריך 08.07.2020 בשעה 8:00).
 • מקומות לעריכת מופעים וירידים.
 • בתי קולנוע, תיאטראות ומוסדות תרבות אחרים (לא כולל מוזיאונים - שמורשים לפעול בהתאם לתקנות).
 • מתקנים או מוצגים לילדים שניתן לגעת בהם במוזיאונים.
 • ברים ופאבים.
 • בריכות שחייה (לא כולל בריכות שחייה בבתי מלון, בריכות טיפוליות והפעלת בריכות לצורך אימון של ספורטאים תחרותיים - שמורשים לפעול בהתאם לתקנות).
 • מכוני כושר

הנחיות

מסעדות , בתי אוכל , בתי קפה ומזנונים

  • עד 20 לקוחות בשטח סגור.
  • עד 30 לקוחות בשטח פתוח.
  • שירות בהגשה בלבד.
  • מרחק בין שולחנות 1.5 מטרים.
  • הזמנת מקום מראש ככל שניתן.
  • מדידת חום ללקוחות הנכנסים.
  • תפריטים חד פעמיים.
  • ביצוע הנחיות כלליות של ה״תו הסגול״ (מינוי "ממונה קורונה", חיטוי, ניקוי וכו׳).
  • עדיין חלה הגבלה על ישיבה במתחמי מזון מהיר בקניונים.

מידע נוסף על הפעלת בתי אוכל

פתיחת מספרות, מכוני יופי וקוסמטיקה

המספרות יעבדו על פי הכללים הבאים: בעל העסק יגיש הצהרה על עמידה בתנאים לעירייה, בעל העסק יסדיר ככל הניתן ביצוע מדידת חום לנכנסים לעסק ויתשאל את הנכנסים לגבי סימני מחלה, המעסיק ישבץ קבוצות עובדים במשמרות נפרדות, תהיה הקפדה על שמירת כללי ההיגיינה לרבות הקפדה על חיטוי משטחים וחיטוי הכלים, הכיסא וכן כביסה של מגבות וחלוקים בין לקוח ללקוח, בעת הטיפול בלקוח יעטה העובד במספרה כפפות אותם יחליף בין לקוח ללקוח, בנוסף יחבוש מסיכה ומגן פנים בנוסף למסיכה המכסה את העיניים, יישמר מרחק של 2 מטרים בין השוהים במספרה ויוצב שלט לעניין זה, ייעשה ויסות כניסת לקוחות למספרה כך שלא ישהו בכל עת בתוך העסק לקוחות ביחס של יותר מ-2 לקוחות לכל ספר, בנוסף בכל עת לא ישהו בעסק יותר מ-4 לקוחות סך הכל ובעסק שגודלו מעל 75 מ"ר – לא יותר מ-6 לקוחות, מעל 100 מ"ר – לא יותר מ-8 לקוחות, יוצב שילוט במיקום בולט לעניין מספר הלקוחות המותר בעסק וייקבע מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום
 
 

הנחיות בתי קולנוע, תיאטרון ומוסדות תרבו