הצגה בדף הבית
מבזק/כתבה
נושא
תיאור
תאריך עדכון
תאריך תפוגה
כותרת משנה
שם מחבר
קטגוריה
תמונה קטנה
תמונה
Link1
Html3
הצגה בניוזלטר
הצגה בניוזלטר-כתבה ראשית
מידע חופשי
תצוגה לדף
קבצים מצורפים

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 14

תאריך עדכון: 17/06/2019
הנכם מוזמנים לישיבת מועצה שלא מן המניין שתתקיים ביום רביעי, כ"ג סיון תשע"ט, 26.6.19 בשעה 18:00 באולם המועצה בעירייה, קומה ב'.

על סדר היום:
אישור צו הארנונה לשנת 2020.
לרבות אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  11/196 מיום 11.6.19 שדנה בנושא.

מצ"ב חומר.

הנדון:  בקשה לשינוי צו ארנונה לשנת 2020

אני מתכבד להגיש למועצת העיר הנכבדה את עותק צו המסים לשנת 2020 שאישורו מבוקש בזאת ומפורט במזכר זה.

משרד הפנים פרסם  ביום 20/05/2019  את שיעור עדכון הארנונה לשנת 2020 עפ"י הנוסחה הקבועה בחוק:

סעיף 7 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), (התשנ"ג – 1992)

החוק קובע, כי הנוסחה מורכבת ממחצית השינוי במדד המחירים לצרכן וממחצית השינוי מדד

השכר הציבורי המתפרסמים ע"י הלמ"ס מדי שנה.

מדד המחירים לצרכן (בסיס 1951)
מדד ידוע 20.05.1833,838,306.2
מדד ידוע 20.05.1934,278,506.6
אחוז השינוי1.30%
מחצית אחוז השינוי0.65%
 

 מדד השכר הציבורי
מדד ידוע 20.05.189,656
מדד ידוע 20.05.1910,028
אחוז השינוי3.85%
מחצית אחוז השינוי1.93%
 

סה"כ שיעור העדכון לשנת 2020:  2.58%= 0.65%+1.93


בכבוד רב,
יחיאל חמו
מנהל אגף הגבייה והארנונה