הצגה בדף הבית
מבזק/כתבה
נושא
תיאור
תאריך עדכון
תאריך תפוגה
כותרת משנה
שם מחבר
קטגוריה
תמונה קטנה
תמונה
Link1
Html3
הצגה בניוזלטר
הצגה בניוזלטר-כתבה ראשית
מידע חופשי
תצוגה לדף
קבצים מצורפים

סגירת עסקים בתשעה באב

תאריך עדכון: 14/07/2019
שם מחבר: דובר העירייה

על פי חוק איסור פתיחת בתי עינוג בתשעה באב )הסמכה
מיוחדת(, התשנ"ח - 1997 ועל פי חוק עזר לבאר שבע )פתיחת
עסקים וסגירתם(, התשל"ב - 1972 , חל איסור על פתיחת בתי
עינוג בתשעה באב, כמפורט:
ערב תשעה באב
במוצאי שבת, 10/8/19 , החל משקיעת החמה ) 19:30 ( ועד
לזריחת החמה ) 05:30 ( למחרת יהיו סגורים המקומות האלה:

• "בתי עינוג" - תיאטרון, קולנוע, קונצרט, דיסקוטק, מופעי מחול,
ריקודים, קברט, קרקס, משחק או ספורט וכל עינוג וכיוצא באלה

• "בתי עסק" - לרבות בתי אוכל, חנויות וקיוסקים
*הערה: לא כולל בתי אוכל בתחום בית מלון, אכסניה וכיו"ב

יום תשעה באב
ביום ראשון, 11/8/19 , מזריחת החמה ) 05:30 ( ועד צאת
הכוכבים ) 19:30 ( יהיו סגורים:

• "בתי עינוג" - תיאטרון, קולנוע, קונצרט, דיסקוטק, מופעי מחול,
ריקודים, קברט, קרקס, משחק או ספורט וכל עינוג וכיוצא באלה

*קיום חובה לפי החיקוק הנ"ל אינו פוטר מקיום חובה לפי חיקוק
אחר

* אגף הפיקוח העירוני יוודא ביצוע הוראות החוק, בעלי העסקים
מתבקשים להקפיד על שמירת החוק