הצגה בדף הבית
מבזק/כתבה
נושא
תיאור
תאריך עדכון
תאריך תפוגה
כותרת משנה
שם מחבר
קטגוריה
תמונה קטנה
תמונה
Link1
Html3
הצגה בניוזלטר
הצגה בניוזלטר-כתבה ראשית
מידע חופשי
תצוגה לדף
קבצים מצורפים

הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית

תאריך עדכון: 27/11/2019
שם מחבר: דובר העירייה
​עיריית באר - שבע פונה בזאת בבקשה לקבלת הצעות ממועמדים* הרואים עצמם מתאימים לתפקידי יו"ר  וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) התשל"ו - 1976.

על המועמדים להיות תושבי העיר באר-שבע הכשירים להיבחר כחברי מועצת עיר ולא מתקיימות בהם עילות הפסלות הקבועות בסעיף 120 לפקודת העיריות (נוסח חדש).

דרישות סף מיוחדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה:

 
 1. עורך דין בעל ותק של 5 שנים, הכשיר להתמנות למשרת שופט בית משפט שלום.
 2. בעל בקיאות בדיני השלטון המקומי והמיסוי העירוני בכלל ודיני הארנונה הכללית בפרט לרבות ניסיון מוכח בהופעות בפני ועדות ערר לארנונה ובפני בתי משפט. 
   
  דרישות סף מיוחדות לתפקיד חבר בועדת ערר לענייני ארנונה:
   
  בעל מקצוע באחד המקצועות ו/או התחומים הבאים:

  משפטים; ראיית חשבון; ייעוץ מס; שמאות מקרקעין; בתחום הכספים; תחום המסחר;

  בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות באותו התחום ו/או המקצוע.

  הערה: תינתן עדיפות לבעלי ניסיון במיסוי עירוני ומיסוי מקרקעין.

  סייגים למינויים:

  לא ייבחר אדם העלול להמצא במישרין או בעקיפין, בניגוד עניינים עם תפקידו כחבר בועדת הערר ובכלל זה:

   
 • מי שמספק שרותים לעיריית באר - שבע או מייצג אותה.
 • מי שמנהל בעצמו ו/או באמצעות אחר במשרדו הליך משפטי נגד עיריית באר - שבע ו/או הועדה מקומית.
   
  פרטים נוספים:


  את עיקרי נהלי העבודה של ועדות הערר ניתן לקבל במזכירות הלשכה המשפטית בעיריית באר - שבע.

  את הצעת המועמדות, בצרוף קורות חיים וכן תשובות לשאלון בעניין ניגוד עניינים ע"ג הטופס שאפשר להוריד בלינק: http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/201102_8.pdf

  יש להפקיד במסירה אישית (לא בדואר) עד ליום ראשון, י' בכסלו תש"פ 8.12.2019 עד השעה 13:00 בעיריית 
 • באר - שבע הלשכה המשפטית, רח' כיכר מנחם בגין 1 ת.ד. 15, מיקוד 84100, טל': 08-6463619/718; פקס': 08-6276636;

  מועמדים העונים על כל תנאי הסף ואשר ימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של עיריית באר - שבע יוזמנו לראיון.
   
 • בכל מקום בו מפורט תאור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם בלשון נקבה.