הצגה בדף הבית
מבזק/כתבה
נושא
תיאור
תאריך עדכון
תאריך תפוגה
כותרת משנה
שם מחבר
קטגוריה
תמונה קטנה
תמונה
Link1
Html3
הצגה בניוזלטר
הצגה בניוזלטר-כתבה ראשית
מידע חופשי
תצוגה לדף
קבצים מצורפים

ישיבת מועצה מן המניין מס' 21

תאריך עדכון: 03/12/2019

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה מן המניין שתתקיים ביום רביעי, ו' כסלו תש"פ, 4.12.19 בשעה 18:00 באולם המועצה בעירייה, קומה ב'.

על סדר היום:

1. הצעה לסדר שעניינה: "פתרונות החנייה בעירייה ובעיר באר שבע" הוגשה ע"י מר משה ינאי, חבר המועצה. (מצ"ב)

2. הצעה לסדר שעניינה: "שינוי שיטת מספרי הטלפונים בעיריית באר שבע" הוגשה ע"י מר משה ינאי, חבר המועצה. (מצ"ב)

3. הקצאת מקרקעין חלקה 100, בגוש 38108 ברח' מבצע יקב עמותת קרן עץ חיים ויצא חט"ר ע"ר 580428357. (מצ"ב)

4. הקצאות קרקע למטרות שונות. (מצ"ב)

5. הקצאת קרקעות למועצה הדתית. (מצ"ב)

6. אישור החלטות בפרוטוקולים של ועדות העירייה (מצ"ב):

  1. פרוטוקול ועדת חינוך מס' 4/315 מיום 3.11.19
  2. פרוטוקול ועדה לקליטת עליה מס' 4/318 מיום 4.11.19
  3. פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 4/326 מיום 11.11.19
  4. פרוטוקול ועדת כספים מס' 16/333 מיום 18.11.19
  5. פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 9/323 מיום 19.11.19
  6. פרוטוקול ועדה לקידום מעמד הילד מס' 4/334  מיום 24.11.19
  7. פרוטוקול ועדה לעידוד וטיפוח ההתנדבות מס' 3/331 מיום 26.11.19

7. אישור מחיקת חובות והסכמי פשרה. (מצ"ב) לאחר דיון בוועדת ההנחות ובהתאם לפנייתו של מנהל הארנונה מיום 27.11.19

8. אישור הרכב ועדות העירייה והגופים העירוניים. (מצ"ב)

9. עלויות נסיעת ראש העיר ונלווים לארה"ב. (מצ"ב) הנסיעה אושרה בישיבת מועצה מס' 18 מיום 6.11.19.

10. אשרור יציאת סגני ראש העיר להשתלמות סגנים של השלטון המקומי. (מצ"ב) התקבל אישור של המועצה בסבב טלפונים ביום 11.11.19