הצגה בדף הבית
מבזק/כתבה
נושא
תיאור
תאריך עדכון
תאריך תפוגה
כותרת משנה
שם מחבר
קטגוריה
תמונה קטנה
תמונה
Link1
Html3
הצגה בניוזלטר
הצגה בניוזלטר-כתבה ראשית
מידע חופשי
תצוגה לדף
קבצים מצורפים

תנאים וכללים למתן פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור

תאריך עדכון: 19/03/2020

חוזר המנהל הכללי 5/2020
כ"ב אדר, תש"פ 18 מרץ 2020

תנאים וכללים למתן פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור לפי סעיף 5 (י) לפקודת מסי העירייה ומסי ממשלה (פיטורין) 1938 (הוראת שעה)

מתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (י)(4) לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938, הריני קובע תנאים וכללים כאלה:

הוראת שעה

  1. בתקופה שמיום כ"א באדר התש"ף (17 במרס 2020) עד יום ט' בתמוז התש"ף (1 ביולי 2020), יקראו את התנאים והכללים למתן פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור לפי סעיף 5 (י) לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה(פיטורין), '1938 כאילו-
    1. בסעיף 2.3, במקום "1 באפריל" נאמר "1 במאי"
    2. בסעיף 3.1, במקום "1 ביוני" נאמר "1 ביולי"
    3. בסעיף 5.1, במקום"1 באפריל" נאמר "1 במאי"

 

כ"א באדר, התש"פ
(17 במרס, 2020)

 

מרדכי כהן
המנהל הכללי

___________________

חוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2019 מיום 15.4.2019