הצגה בדף הבית
מבזק/כתבה
נושא
תיאור
תאריך עדכון
תאריך תפוגה
כותרת משנה
שם מחבר
קטגוריה
תמונה קטנה
תמונה
Link1
Html3
הצגה בניוזלטר
הצגה בניוזלטר-כתבה ראשית
מידע חופשי
תצוגה לדף
קבצים מצורפים

ועדת הבחירות לוועד מרכז חן – הודעה על הוועד הנבחר

תאריך עדכון: 06/04/2021
שם מחבר: דובר העירייה


אגף הרווחה והשירותים החברתיים שמח להודיע על הסוחרים שנבחרו לוועד מרכז חן ואושרו ע"י ועדת הבחירות:


מס'שם פרטי ומשפחהתפקיד בוועד
1.
עופר כהןיו"ר הוועד
2.יהודה כהןסגן יו"ר הוועד
3.
שמעון אסידוןחבר ועד


וועדת הבחירות מודיעה כי:

כל סוחר/ת במרכז חן, בעל/ת זכות בחירה, רשאי/ת להגיש ערעור על הליכי הבחירות תוך שבעה ימים ממועד פרסום הודעה זו. את הערעור ניתן להגיש לאגף הרווחה והשירותים החברתיים בכניסה לבניין "יעלים" ברחוב זלמן שניאור 10.  המגיש/ה י/תוודא כי קיבל/ה אישור בכתב על הגשת הערעור.

ועדת הבחירות מודה לסוחרי מרכז חן שהשתתפו בהליך הבחירות ומאחלת לוועד הנכנס שנות פעילות פורה ושיתוף פעולה.

 
בברכה,
ועדת הבחירות
לוועד מרכז חן