אגף רישוי עסקים

שתף מישהו:
מנהל/תמלכה גל
טלפון08-6463858
פקס08-6840084
כתובתבניין העירייה
דואלsoniam@br7.org.il
שעות קבלת קהל:
שעות מענה טלפוני:
ימים ראשון, שני, שלישי וחמישי 14:00-09:00

בעלי תפקידים:

שםתפקידטלפוןדואל
מלכה גלמנהלת אגף רישוי עסקים08-6463858soniam@br7.org.il