מוקד איכות הסביבה

שתף מישהו:
מנהל/תמשה קדושים
טלפון08-6288532
כתובתרחה פריאר, מרכז אזרחי
דואלmoshek@br7.org.il

בעלי תפקידים:

שםתפקידטלפוןדואל
משה קדושיםמנהל מוקד איכות הסביבה08-6288532moshek@br7.org.il