אגף חשבות

שתף מישהו:
טלפון08-6463872
פקס08-6463962
כתובתבניין העירייה
דואלtzvias@br7.org.il

בעלי תפקידים:

שםתפקידטלפוןדואל
צביה סעדוןמנהלת אגף חשבות08-6463872tzvias@br7.org.il