מחלקת תכנון אסטרטגי

שתף מישהו:
מנהל/תורד גושן
טלפון08-6463648
כתובתבניין העירייה
דואלeticoh@br7.org.il

בעלי תפקידים:

שםתפקידטלפוןדואל
ורד גושןמנהלת מחלקת תכנון אסטרטגי08-6463648veredgo@br7.org.il