מחלקת גביית אגרות והיטלים

שתף מישהו:
מנהל/תדנה לוי
טלפון08-6463633
פקס08-6463745
כתובתבניין העירייה
דואלdanal@br7.org.il
שעות קבלת קהל:
ימים שני וחמישי 9:00-13:00
יום שלישי 16:30-18:30
שעות מענה טלפוני:
ימים ראשון ושלישי 9:00-10:00, 13:30-15:00 יום חמישי 13:30-1500