מחלקת גביית אגרות והיטלים

שתף מישהו:
מנהל/תדנה לוי
טלפון08-6463633
פקס08-6463745
כתובתבניין העירייה
דואלdanal@br7.org.il
שעות מענה טלפוני:
יום ראשון 09:00-08:00, ימים שני, שלישי וחמישי 13:00-09:00