מחלקת גביית אגרות והיטלים

שתף מישהו:
מנהל/תדנה לוי
טלפון08-6463633
פקס08-6463745
טלפונים נוספיםב', ה' בשעות: 09:00-13:00 ג' בשעות 16:30-18:30 לתשומת ליבכם בימי ד' לא תתקיים קבלת קהל
כתובתבניין העירייה
דואלdanal@br7.org.il
שעות מענה טלפוני:
א', ב', ה', בשעות 08:00-09:00, 13:30-15:00