יחידת מחזור

שתף מישהו:
מנהל/תמוטי דיין
טלפון08-6840270
דואלmihzur@br7.org.il

בעלי תפקידים:

שםתפקידטלפוןדואל
מוטי דייןמנהל תחום מחזור אלקטרוניקה08-6840399 שלוחה 4 ואחריה שלוחה 2MordehayD@br7.org.il
אורטל אוקניןמזכירה08-6840399 שלוחה 4 ואחריה שלוחה 2OrtalO@br7.org.il
חיים אורהמנהל תחום מחזור 08-6840399 שלוחה 4 ואחריה שלוחה 2