דובר העירייה

שתף מישהו:
טלפון08-6463660
טלפונים נוספים08-6463791
כתובתבניין העירייה
דואלdoveram@br7.org.il

בעלי תפקידים:

שםתפקידטלפוןדואל
אמנון יוסףדובר העירייה08-6463660doveram@br7.org.il
אורטל סגלסגנית דובר העירייה08-6463660ortals@br7.org.il
מיטל צוקרמןמנהלת לשכה08-6463660doveram@br7.org.il
בת-אל סבן מזכירה 08-6463660batelb@br7.org.il