אגף הנדסה

שתף מישהו:
מנהל/תתמר פוריה
טלפון08-6840600
פקס08-6280244
כתובתבניין העירייה
דואלtamarf@br7.org.il
שעות קבלת קהל:
ימי שני 9:00-13:00 עורכי בקשה בלבד, בזימון תורים מראש
ימי שלישי 16:30-18:30
ימי חמישי 9:00-13:00
שעות מענה טלפוני:
ימים ראשון, שני וחמישי 8:00-9:00, 13:30-15:00

בעלי תפקידים:

שםתפקידטלפוןדואל
תמר פוריהמהנדסת העיר08-6463607tamarf@br7.org.il
אינג' יפים לוסטיקמןסגן מהנדס העיר לביצוע מעקב ובקרה 08-6463720yafiml@br7.org.il
אדר' רמה מינדליןס. מהנדס העיר לרישוי ופיקוח08-6840602rama@br7.org.il
אדר' רועי לביאאדריכל העיר08-6463656silvi@br7.org.il