אגף הנדסה

שתף מישהו:
מנהל/תתמר פוריה
טלפון08-6840600
פקס08-6280244
כתובתבניין העירייה
דואלtamarf@br7.org.il
שעות קבלת קהל:
ב' : 09:00-13:00 רק לאנשי מקצוע מוזמנים בלבד
ה': 09:00-13:00
ג': 16:30-18:30
שעות מענה טלפוני:
א': 08:30-09:30 ב', ה': 14:00-15:00 ג': 08:30-09:30

בעלי תפקידים:

שםתפקידטלפוןדואל
תמר פוריהמהנדסת העיר08-6463607tamarf@br7.org.il
אינג' יפים לוסטיקמןסגן מהנדס העיר לביצוע מעקב ובקרה 08-6463720yafiml@br7.org.il
אדר' רמה מינדליןס. מהנדס העיר לרישוי ופיקוח08-6840602rama@br7.org.il
אדר' רועי לביאאדריכל העיר08-6463656RACHELIS@br7.org.il