אגף הנדסה

שתף מישהו:
מנהל/תתמר פוריה
טלפון08-6840600
פקס08-6280244
כתובתבניין העירייה
דואלtamarf@br7.org.il
שעות מענה טלפוני:
ימים ראשון, שלישי וחמישי 13:00-09:00 יום שני 13:00-09:00 – עורכי בקשה באמצעות מערכת זימון תורים

בעלי תפקידים:

שםתפקידטלפוןדואל
תמר פוריהמהנדסת העיר08-6463607tamarf@br7.org.il
אינג' יפים לוסטיקמןסגן מהנדס העיר לביצוע מעקב ובקרה 08-6463720yafiml@br7.org.il
אדר' רמה מינדליןס. מהנדס העיר לרישוי ופיקוח08-6840602rama@br7.org.il
אדר' רועי לביאאדריכל העיר08-6463656RACHELIS@br7.org.il